Karmelitánské nakladatelství vydalo za dobu svého působení již více než 2000 titulů a každý rok přibývá několik desítek novinek. Informace o veškeré naší produkci shromažďujeme na stránkách našeho obchodu www.ikarmel.cz, kde naleznete i velké množství knih z produkce jiných nakladatelství.

3.11.2010

Otče, odevzdávám se ti

Otče, odevzdávám se ti
Hlavním tématem knihy je poslušnost člověka vůči Boží vůli. Pater Stinissen se zamýšlí nad cestami vedoucími k naprosté odevzdanosti do vůle našeho nebeského Otce, jakož i nad obtížemi, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Další příběhy pro uzdravení duše

Další příběhy pro uzdravení duše
Knihy příběhů jsou v módě. Příběh jakožto krátký literární útvar se dostane ke čtenáři s přirozenou snadností. Vytrhuje ho z černobílé reality a přenáší jej do nového prostředí, hrajícího všemi barvami. Nenabízí jen poselství, ale míří také k srdci, k pocitům a touhám. Ukazuje, že nový a lepší život je možný, pokud se člověk rozhodne krůček po krůčku investovat energii. více

Sekce: tituly KNA


23.10.2010

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání
Práce profesora Pospíšila Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel je prvním systematickým zpracováním christologie a soteriologie, napsaným po 2. vatikánském koncilu v českém jazyce. více

Sekce: tituly KNA


17.10.2010

Poslední na popravišti a jiné novely

Poslední na popravišti a jiné novely
Nová kniha v edici Beletrie. Kniha novel a povídek jedné z nejznámnějších katolických spisovatelek 20. století. Gertruda von Le Fort (1876-1971) po dlouhých kontaktech s katolicismem konvertovala k němu protestantsky vychovaná a vždy svrchovaně křesťansky cítící i jednající spisovatelka před svým 50. rokem. Byla vyznamenána mnoha předními literárními oceněními a navržená i na Nobelovu cenu Setkala se i s Editou Steinovou a přijala od ní pojetí ženy jako strážkyně života. Vedle četných novel, esejů, přednášek, studií a románů se věnovala především žánru legendy, na vysoké úrovni a s velkou účinností. více

Sekce: tituly KNA


13.10.2010

Můj anděl půjde před tebou

Můj anděl půjde před tebou
V hymnu Orbis patrator optime se poslání andělů připodobňuje k poslání Spasitele a svatého Ducha: „Buď Bohu Otci za to dík, že andělům svým přikázal od Syna vykoupený lid chránit, když Duch jej pomazal“. Anděl strážný není pouhý éterický komparsista na scéně, kde se hraje o lidský život a kde se rozhoduje o jeho věčném osudu. Anděl na tomto jevišti sehrává důležitou roli. Byl pověřen Bohem, aby byl lidem k službě, jak to potvrzuje List Židům: „Což nejsou všichni (andělé) jen duchové, poslaní kvůli tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu?“ (Žid 1,14). více

Sekce: tituly KNA


12.10.2010

To ostatní nechávám na Pánu Bohu

To ostatní nechávám na Pánu Bohu
Výběr z textů Petra Příhody a rozhovor s Janem Paulasem. Petr Příhoda v rozhovoru podrobně a srozumitelně popisuje, jak vyrůstal a dozrával, co ho formovalo i kdo ho ovlivnil. Příhodův životopis a jeho texty nám nabízejí příležitost ke srovnávání a reflexi. Jakpak jsme dobu, o které Petr Příhoda vypráví, prožívali my? Jak naši rodiče? Jak naše okolí? Řekla bych, že pro poctivého čtenáře vyplyne z jednoho životního příběhu i kus poznání, proč naše společnost vypadá tak, jak vypadá. (Z předmluvy Petrušky Šustrové) více

Sekce: tituly KNA


12.10.2010

Příběhy nejen pro nemocné - Sonja Blachová

Příběhy nejen pro nemocné - Sonja Blachová
Autorka čtenářům otevírá přístup k moudrosti lidí, kteří už mají podstatnou část svého pozemského života prožitou. Náměty si nevymýšlí, ale při své práci pečovatelky s láskou a vnímavostí naslouchá autentickým lidským příběhům. Naslouchá, uchovává je pak v srdci a dokáže z nich mistrně vyvozovat nemoralizující, a přesto nesmírně poučné a obohacující závěry. (Z předmuvy MUDr. Marie Svatošové) více

Sekce: tituly KNA


17.9.2010

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty
Kniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství. Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa. více

Sekce: tituly KNA


17.9.2010

Nalezli jsme milosrdenství

Nalezli jsme milosrdenství
Kardinál Schönborn ve své knize Nalezli jsme milosrdenství rozebírá poselství o Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2010

Oblíbené židovské anekdoty

Oblíbené židovské anekdoty
Snad žádný národ nemá takový smysl pro humor jako národ židovský. Sbírky židovských vtipů jsou stále populárnější, zřejmě i proto, že jejich humor je řízný, ale vkusný. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2010

Biblické příběhy s hlavolamy

Biblické příběhy s hlavolamy
První biblické příběhy s hlavolamy pro děti od 4 do 7 let a Biblické příběhy s hlavolamy pro děti ve věku od 7 let, které se seznamují s Biblí.Knihy přináší známé i méně známé příběhy Starého a Nového zákona, jejichž podání je přizpůsobeno dětskému čtenáři. více

Sekce: tituly KNA


10.9.2010

Maminky, které milují příliš - Osvaldo Poli

Maminky, které milují příliš - Osvaldo Poli
Co změní malé roztomilé dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu? Autor popisuje mylné představy některých matek o lásce, které je vedou k tomu, aby milovaly své děti přehnaným a nezdravým způsobem. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2010

Měsíc s Pannou Marií - Gianfranco Ravasi

Měsíc s Pannou Marií - Gianfranco Ravasi
Autor vybral na každý den měsíce května jeden úryvek z Písma. Ten zajímavým způsobem komentuje a na konci uvádí krátkou modlitbu vybranou z liturgických textů. Kniha je vhodná pro ty, kdo připravují májové pobožnosti a také pro každého, kdo chce prožít květen s každodenní rozjímavou modlitbou a Pannou Marií. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2010

Příběhy pro uzdravení duše

Příběhy pro uzdravení duše
Číst inspirativní příběhy je uzdravující. Hovoří lehce stravitelnou formou o věcech životně důležitých, otevírají nás hodnotám, které jsou pro kvalitu života rozhodující. Vybízejí nás k novému pohledu na sebe samé, na naše vztahy a ostatní skutečnosti života, s nimiž se potýkáme. více

Sekce: tituly KNA


23.8.2010

Nebiblické příběhy - novinka Hany Pinknerové

Nebiblické příběhy - novinka Hany Pinknerové
Biblické příběhy známe z vyprávění babiček, z četby Písma svatého a z kázání v kostele. více

Sekce: tituly KNA


2.8.2010

Závislosti srdce

Závislosti srdce
aneb Jak opustit nezdravé vztahy. Autoři knihy Závislosti srdce nabízejí praktický návod, jak se osvobodit od vztahů nezdravé závislosti na druhém člověku. více

Sekce: tituly KNA


12.7.2010

Služba uzdravování - Francis MacNutt

Služba uzdravování - Francis MacNutt
Francis MacNutt ve své knize rozlišuje čtyři oblasti uzdravení Boží mocí. Je to především odpuštění hříchů, dále tzv. vnitřní uzdravení (uzdravení emocí), fyzické uzdravení a osvobození od zlého. více

Sekce: tituly KNA


12.7.2010

Detektivní příběhy otce Browna

Detektivní příběhy otce Browna
První z pěti detektivek o otci Brownovi a jeho svérázných metodách vyšetřování, kterými obohatil žánr detektivních příběhů Gilbert Keith Chesterton. více

Sekce: tituly KNA


15.6.2010

Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy

Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy
Mým záměrem není představit historii státu Rwanda či genocidy. Píšu vlastní příběh. Nejen o tom, jak jsem přežila genocidu, ale také o tom, jak jsem objevila život, který stojí za to žít, skrze víru a v hojivé síle odpuštění. Je to pravdivý příběh. Události jsou skutečné a používám své pravé jméno i pravá jména členů mé rodiny. (Z autorčiny předmluvy) více

Sekce: tituly KNA


5.1.2010

Nová kniha Mons. Dominika Duky a Milana Badala

Nová kniha Mons. Dominika Duky a Milana Badala
Jeden z nejnovějších titulů z Karmelitánského nakladatelství má název Bílá kniha církve s černou kapitolou - 20 let svobody 1989-2009. Přináší hodnocení uplynulých let a nevyhýbá se ani problematickým tématům. více

Sekce: tituly KNA


5.11.2009

Andělé na vánoční pouti - adventní kalendář s vystřihovánkami

Andělé na vánoční pouti - adventní kalendář s vystřihovánkami
24 nebeských příběhů zve každé dítě k tomu, aby si našlo svého oblíbeného osobního anděla. více

Sekce: tituly KNA


2.11.2009

Písničky pro děti

Písničky pro děti
Náš tip nejen na vánoční dárek pro děti. více

Sekce: tituly KNA


22.10.2009

Sešity, se kterými si mohou děti hrát

Sešity, se kterými si mohou děti hrát
Zajímavé sešity se samolepkami plné příběhů a ilustrací pro děti (2-6 let) a malé školáky (5-8 let). více

Sekce: tituly KNA


21.10.2009

Kniha o návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice

Kniha o návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice
Publikace pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, jež se uskutečnila 26.-28. září 2009. více

Autor: l   |   Sekce: tituly KNA


20.10.2009

Kniha, která stojí za to - Papežské znaky

Kniha, která stojí za to - Papežské znaky
Výpravná publikace Karmelitánského nakladatelství, která se objevila na knihkupeckých pultech během zářijové návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi. více

Sekce: tituly KNA