Karmelitánské nakladatelství vydalo za dobu svého působení již více než 1500 titulů a každý rok přibývá několik desítek novinek. Informace o veškeré naší produkci shromažďujeme na stránkách našeho obchodu www.ikarmel.cz.

Aktuální novinky KNA naleznete zde.

26.4.2011

Vyznání papežského teologa - Georges Cottier - 15 let teologem Jana Pavla II

Vyznání papežského teologa - Georges Cottier - 15 let teologem Jana Pavla II
Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a záměrů, úspěchů i strádání. Klíčovým tématem jeho rozhovoru s novinářem P. Favrem je tedy osobnost a pontifikát Jana Pavla II. více

Sekce: tituly KNA


6.4.2011

Nocí duše ke svobodě - novinka KNA

Nocí duše ke svobodě - novinka KNA
Donedávna byla temná noc pro lidi mimo klášterní zdi prakticky neznámým pojmem. A ti, kteří věděli, oč jde, se většinou domnívali, že se jedná o vrcholné období mystické cesty, určené pouze pro elitu – pro ty největší světce. V dnešní době je temná noc duše mezi lidmi zabývajícími se spiritualitou nesmírně populární a označují se jí jakékoliv životní trable – od skutečných tragédií až po malicherné problémy. více

Sekce: tituly KNA


4.4.2011

Kniha Hany Pinknerové - Kuchyňské pohádky

Kniha Hany Pinknerové - Kuchyňské pohádky
Možná to nevíte, ale v noci kuchyň ožívá a vařečky, hrnečky i lžičky se chichotají, jak si vyprávějí své denní příběhy. Myslíte si, že ve vaší kuchyni žádné pečivo z okna neskáče a neutíká do světa, ovšem třeba jste si toho jen nevšimli. Co může vědět louskáček na ořechy o Popelce? Co si pamatují šípky o Růžence? Jak utrhli převelikou hrušku a kam doputovala neposlušná palačinka? více

Sekce: tituly KNA


27.2.2011

Ve víru víry - Ignác Mucha

Ve víru víry - Ignác Mucha
Autor má dar vnímat všednodenní lidské hemžení nevšedním pohledem. Ve světle drobných příhod ze života mu ožívají některé pravdy víry, které sice všichni známe a častokrát slýcháme, ale v jeho podání mají sílu nás nově oslovit. více

Sekce: tituly KNA


3.2.2011

Teologické směry 20. století

Teologické směry 20. století
Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. Stále více se připomíná politický rozměr evangelia. I když se mnozí domnívají, že navrch má definitivně sekularizace, teologie přesto proniká do soudobé společnosti, kultury i myšlení lidí. více

Sekce: tituly KNA


28.1.2011

Proč svatý? - kniha Slawomira Odera a Saveria Gaety

Proč svatý? - kniha Slawomira Odera a Saveria Gaety
Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II. V roce 2005 Benedikt XVI. zahájil proces svatořečení Jana Pavla II. a úlohu postulátora svěřil monsignoru Slawomiru Oderovi. Ten ve své knize Proč svatý? shrnuje výsledky zpracování obrovského souboru dokumentů a svědectví, které vrhají nové světlo na různé aspekty života Karola Wojtyły. více

Sekce: tituly KNA


28.1.2011

O třech stromech

O třech stromech
Byly jednou tři stromy a ty měly velké sny... Každý z nich nesl ve svém srdci jedno přání a každý z nich dostal od Boha dar. Jak se vzácným darem naloží? více

Sekce: tituly KNA


28.1.2011

Mystika prakticky

Mystika prakticky
Autor reaguje na známý Rahnerův výrok, že křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec. Křesťanská mystika se netýká jen elity křesťanů, kteří mají zcela mimořádné podmínky pro duchovní život. Nabývá konkrétní podoby všude tam, kde člověk od pouhého náboženského přesvědčení postoupí k praktickému životu s Kristem, v nějž věří. více

Sekce: tituly KNA


16.12.2010

Schody do ráje - Eduard Martin

Schody do ráje - Eduard Martin
Setkali jste se už v životě s anděly? Chtěli byste se přesvědčit, že andělé i dnes zasahují do našich životů? Schody do ráje čekají na své poutníky... více

Sekce: tituly KNA


22.11.2010

Jeruzalémská bible

Jeruzalémská bible
Po více než šedesáti letech vychází konečně úplný katolický překlad Písma do češtiny. Jeruzalémská bible - špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. více

Sekce: tituly KNA


20.11.2010

Leporela pro nejmenší z řady Dotýkáme se a poznáváme

Leporela pro nejmenší z řady Dotýkáme se a poznáváme
Knížka roztomilým způsobem seznamuje malé čtenáře s příběhem z Bible a současně je intenzivněji vtahuje do příběhu prostřednictvím smyslového vnímání různých skutečností. více

Sekce: tituly KNA


19.11.2010

Leporela se skládačkami (puzzle)

Leporela se skládačkami (puzzle)
Biblické příběhy s jednoduchými skládačkami, jejichž robustní díly zabaví dětské prstíky. více

Sekce: tituly KNA


19.11.2010

Leporela pro nejmenší čtenáře

Leporela pro nejmenší čtenáře
Roztomilá leporela ve tvaru srdce pro malé děti. Na obrázcích doplněnými krátkými texty se mohou děti spolu s rodiči učit, co to znamená přátelství, objetí, láska a pusinka. více

Sekce: tituly KNA


16.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Gerhard Ludwig Müller

Dogmatika pro studium i pastoraci - Gerhard Ludwig Müller
Dogmatika pro studium i pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manuály dřívější doby. Předností této studijní příručky je jasný a přehledný způsob výkladu, který tento manuál zpřístupňuje i začátečníkům v oboru. Studenti a pedagogové ocení komplexnost pojednání – autor nevynechal žádný z podstatných traktátů katolické dogmatiky. více

Sekce: tituly KNA


4.11.2010

I pokus se počítá - John Henry Newman

I pokus se počítá - John Henry Newman
Největším přínosem pro své pokolení ani nejoblíbenějšími u Boha nejsou vždy lidé, kteří nadělají ve světě největší rámus, bývají považováni za představitele rozsáhlých změn a za aktéry významných dějinných událostí. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Ikony Krista

Ikony Krista
Víra - Umění - Liturgie - Teologie. V liturgickém roce západní i východní církve jsou slaveny všechny hlavní události Kristova života: jeho narození, zjevení, uvedení do chrámu, proměnění, ukřižování a vzkříšení. Každou z těchto událostí najdeme také na obrazech a ikonách, jejichž krása odráží duchovní bohatství dějin spásy. Ikony představují setkání víry a krásy, osobního duchovního života tvůrce ikon a živého přijetí ze strany církevního společenství v liturgii. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Otče, odevzdávám se ti

Otče, odevzdávám se ti
Hlavním tématem knihy je poslušnost člověka vůči Boží vůli. Pater Stinissen se zamýšlí nad cestami vedoucími k naprosté odevzdanosti do vůle našeho nebeského Otce, jakož i nad obtížemi, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Další příběhy pro uzdravení duše

Další příběhy pro uzdravení duše
Knihy příběhů jsou v módě. Příběh jakožto krátký literární útvar se dostane ke čtenáři s přirozenou snadností. Vytrhuje ho z černobílé reality a přenáší jej do nového prostředí, hrajícího všemi barvami. Nenabízí jen poselství, ale míří také k srdci, k pocitům a touhám. Ukazuje, že nový a lepší život je možný, pokud se člověk rozhodne krůček po krůčku investovat energii. více

Sekce: tituly KNA


23.10.2010

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání
Práce profesora Pospíšila Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel je prvním systematickým zpracováním christologie a soteriologie, napsaným po 2. vatikánském koncilu v českém jazyce. více

Sekce: tituly KNA


17.10.2010

Poslední na popravišti a jiné novely

Poslední na popravišti a jiné novely
Nová kniha v edici Beletrie. Kniha novel a povídek jedné z nejznámnějších katolických spisovatelek 20. století. Gertruda von Le Fort (1876-1971) po dlouhých kontaktech s katolicismem konvertovala k němu protestantsky vychovaná a vždy svrchovaně křesťansky cítící i jednající spisovatelka před svým 50. rokem. Byla vyznamenána mnoha předními literárními oceněními a navržená i na Nobelovu cenu Setkala se i s Editou Steinovou a přijala od ní pojetí ženy jako strážkyně života. Vedle četných novel, esejů, přednášek, studií a románů se věnovala především žánru legendy, na vysoké úrovni a s velkou účinností. více

Sekce: tituly KNA


13.10.2010

Můj anděl půjde před tebou

Můj anděl půjde před tebou
V hymnu Orbis patrator optime se poslání andělů připodobňuje k poslání Spasitele a svatého Ducha: „Buď Bohu Otci za to dík, že andělům svým přikázal od Syna vykoupený lid chránit, když Duch jej pomazal“. Anděl strážný není pouhý éterický komparsista na scéně, kde se hraje o lidský život a kde se rozhoduje o jeho věčném osudu. Anděl na tomto jevišti sehrává důležitou roli. Byl pověřen Bohem, aby byl lidem k službě, jak to potvrzuje List Židům: „Což nejsou všichni (andělé) jen duchové, poslaní kvůli tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu?“ (Žid 1,14). více

Sekce: tituly KNA


12.10.2010

To ostatní nechávám na Pánu Bohu

To ostatní nechávám na Pánu Bohu
Výběr z textů Petra Příhody a rozhovor s Janem Paulasem. Petr Příhoda v rozhovoru podrobně a srozumitelně popisuje, jak vyrůstal a dozrával, co ho formovalo i kdo ho ovlivnil. Příhodův životopis a jeho texty nám nabízejí příležitost ke srovnávání a reflexi. Jakpak jsme dobu, o které Petr Příhoda vypráví, prožívali my? Jak naši rodiče? Jak naše okolí? Řekla bych, že pro poctivého čtenáře vyplyne z jednoho životního příběhu i kus poznání, proč naše společnost vypadá tak, jak vypadá. (Z předmluvy Petrušky Šustrové) více

Sekce: tituly KNA


12.10.2010

Příběhy nejen pro nemocné - Sonja Blachová

Příběhy nejen pro nemocné - Sonja Blachová
Autorka čtenářům otevírá přístup k moudrosti lidí, kteří už mají podstatnou část svého pozemského života prožitou. Náměty si nevymýšlí, ale při své práci pečovatelky s láskou a vnímavostí naslouchá autentickým lidským příběhům. Naslouchá, uchovává je pak v srdci a dokáže z nich mistrně vyvozovat nemoralizující, a přesto nesmírně poučné a obohacující závěry. (Z předmuvy MUDr. Marie Svatošové) více

Sekce: tituly KNA


17.9.2010

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty
Kniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství. Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa. více

Sekce: tituly KNA


17.9.2010

Nalezli jsme milosrdenství

Nalezli jsme milosrdenství
Kardinál Schönborn ve své knize Nalezli jsme milosrdenství rozebírá poselství o Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2010

Oblíbené židovské anekdoty

Oblíbené židovské anekdoty
Snad žádný národ nemá takový smysl pro humor jako národ židovský. Sbírky židovských vtipů jsou stále populárnější, zřejmě i proto, že jejich humor je řízný, ale vkusný. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2010

Biblické příběhy s hlavolamy

Biblické příběhy s hlavolamy
První biblické příběhy s hlavolamy pro děti od 4 do 7 let a Biblické příběhy s hlavolamy pro děti ve věku od 7 let, které se seznamují s Biblí.Knihy přináší známé i méně známé příběhy Starého a Nového zákona, jejichž podání je přizpůsobeno dětskému čtenáři. více

Sekce: tituly KNA


10.9.2010

Maminky, které milují příliš - Osvaldo Poli

Maminky, které milují příliš - Osvaldo Poli
Co změní malé roztomilé dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu? Autor popisuje mylné představy některých matek o lásce, které je vedou k tomu, aby milovaly své děti přehnaným a nezdravým způsobem. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2010

Měsíc s Pannou Marií - Gianfranco Ravasi

Měsíc s Pannou Marií - Gianfranco Ravasi
Autor vybral na každý den měsíce května jeden úryvek z Písma. Ten zajímavým způsobem komentuje a na konci uvádí krátkou modlitbu vybranou z liturgických textů. Kniha je vhodná pro ty, kdo připravují májové pobožnosti a také pro každého, kdo chce prožít květen s každodenní rozjímavou modlitbou a Pannou Marií. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2010

Příběhy pro uzdravení duše

Příběhy pro uzdravení duše
Číst inspirativní příběhy je uzdravující. Hovoří lehce stravitelnou formou o věcech životně důležitých, otevírají nás hodnotám, které jsou pro kvalitu života rozhodující. Vybízejí nás k novému pohledu na sebe samé, na naše vztahy a ostatní skutečnosti života, s nimiž se potýkáme. více

Sekce: tituly KNA


23.8.2010

Nebiblické příběhy - novinka Hany Pinknerové

Nebiblické příběhy - novinka Hany Pinknerové
Biblické příběhy známe z vyprávění babiček, z četby Písma svatého a z kázání v kostele. více

Sekce: tituly KNA


2.8.2010

Závislosti srdce

Závislosti srdce
aneb Jak opustit nezdravé vztahy. Autoři knihy Závislosti srdce nabízejí praktický návod, jak se osvobodit od vztahů nezdravé závislosti na druhém člověku. více

Sekce: tituly KNA


12.7.2010

Služba uzdravování - Francis MacNutt

Služba uzdravování - Francis MacNutt
Francis MacNutt ve své knize rozlišuje čtyři oblasti uzdravení Boží mocí. Je to především odpuštění hříchů, dále tzv. vnitřní uzdravení (uzdravení emocí), fyzické uzdravení a osvobození od zlého. více

Sekce: tituly KNA


12.7.2010

Detektivní příběhy otce Browna

Detektivní příběhy otce Browna
První z pěti detektivek o otci Brownovi a jeho svérázných metodách vyšetřování, kterými obohatil žánr detektivních příběhů Gilbert Keith Chesterton. více

Sekce: tituly KNA


15.6.2010

Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy

Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy
Mým záměrem není představit historii státu Rwanda či genocidy. Píšu vlastní příběh. Nejen o tom, jak jsem přežila genocidu, ale také o tom, jak jsem objevila život, který stojí za to žít, skrze víru a v hojivé síle odpuštění. Je to pravdivý příběh. Události jsou skutečné a používám své pravé jméno i pravá jména členů mé rodiny. (Z autorčiny předmluvy) více

Sekce: tituly KNA


5.1.2010

Nová kniha Mons. Dominika Duky a Milana Badala

Nová kniha Mons. Dominika Duky a Milana Badala
Jeden z nejnovějších titulů z Karmelitánského nakladatelství má název Bílá kniha církve s černou kapitolou - 20 let svobody 1989-2009. Přináší hodnocení uplynulých let a nevyhýbá se ani problematickým tématům. více

Sekce: tituly KNA


5.11.2009

Andělé na vánoční pouti - adventní kalendář s vystřihovánkami

Andělé na vánoční pouti - adventní kalendář s vystřihovánkami
24 nebeských příběhů zve každé dítě k tomu, aby si našlo svého oblíbeného osobního anděla. více

Sekce: tituly KNA


2.11.2009

Písničky pro děti

Písničky pro děti
Náš tip nejen na vánoční dárek pro děti. více

Sekce: tituly KNA


22.10.2009

Sešity, se kterými si mohou děti hrát

Sešity, se kterými si mohou děti hrát
Zajímavé sešity se samolepkami plné příběhů a ilustrací pro děti (2-6 let) a malé školáky (5-8 let). více

Sekce: tituly KNA


21.10.2009

Kniha o návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice

Kniha o návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice
Publikace pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, jež se uskutečnila 26.-28. září 2009. více

Autor: l   |   Sekce: tituly KNA


20.10.2009

Kniha, která stojí za to - Papežské znaky

Kniha, která stojí za to - Papežské znaky
Výpravná publikace Karmelitánského nakladatelství, která se objevila na knihkupeckých pultech během zářijové návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi. více

Sekce: tituly KNA