slide1

Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách Karmelitánského nakladatelství. Naleznete zde informace o produkci KNA, službách naší maloobchodní sítě a distribuce. 21.7.2024

Tichá žena v domácnosti s kuráží válečníka (svátek 29. července)

Svatá Marta Wang Luo Mandeová
1802–1861
Čína
Svátek: 29. července

Lidé, kteří se vnímají jako příliš velcí a příliš hluční, mají vždycky dojem, že svatí jsou jen ti, kdo se tiše modlí a zbožně se podvolují vůli svých představených. Ti, kdo nejsou rádi středem pozornosti, zase často mají dojem, že světcem je podle nich jen ten, kdo je výřečný extrovert, který se umí postavit na ulici a křičet do světa dobrou zprávu o Božím království. Svatí jsou ale různí – mohou to být i tiché, klidné, vyrovnané ženy v domácnosti.

Od žen, jako byla sv. Marta Wang Luo Mandeová, nečekáte, že budou utvářet dějiny. Narodila se v Číně do nekřesťanské rodiny a provdala se za nekřesťana. Když se ukázalo, že manželé nemohou mít děti, adoptovali dva synovce a vychovávali je na své zemědělské usedlosti. Chlapci si ale bohužel zvykli na divoký život a utráceli peníze svých adoptivních rodičů, dokonce i když matka zůstala po smrti otce sama. Marta věděla, že pro ně udělala, co mohla, a přestěhovala se do malé hospody za městem, kterou provozovala... více

Autor: Webredaktor kna   |   Sekce: čtenářský koutek


15.7.2024

Jak číst symbolický jazyk knihy Zjevení

Jedním z klíčů k výkladu knihy Zjevení je rozluštění jejích symbolů. V lidské komunikaci nám symboly umožňují předat to, co nelze říct napřímo. Naše nejcennější přesvědčení se vyjadřují v symbolických obrazech a činech. Stačí si připomenout kříž, vlajku, snubní prsten. Symboly na nás působí na hlubší úrovni, než je intelektuální porozumění. Není to pouhé sdělení informace, ale uchvacují nás a vyvolávají v nás silné emoce a přesvědčení. Zjevení není kniha kódů, ale symfonie obrazů. Důležité proto je, abychom při čtení zapojili také představivost. Pokusy vyjádřit obrazy a symboly logickým, věcným jazykem je připravují o jejich bohatý význam a působivost. Ke knize Zjevení bychom měli přistupovat spíše jako k uměleckému dílu než jako k matematickému problému. Výklad symbolického jazyka proto není ani tak racionální akt, jako spíše akt představivosti. více

Autor: Webredaktor kna   |   Sekce: čtenářský koutek


8.7.2024

U Ježíše se někdy zapomíná na to, že měl přátele, u kterých si mohl odpočinout

U Ježíše se někdy zapomíná na to, že měl přátele. Většina z nás ví, že Ježíš měl apoštoly, že měl učedníky a že byly další osoby, které ho následovaly. Ježíš je v evangeliích často nazýván „mistrem“ nebo „učitelem“ a jeho vztah k lidem kolem něj byl často v těchto intencích. Řecké slovo pro učedníka (mathétés) znamená ten, kdo se učí. Ale jako zcela lidská osoba se zcela lidskou touhou po společnosti Ježíš také potřeboval a měl přátele. Jako každý jiný milující člověk měl pravděpodobně přátele z mládí, lidi, které znal ze svého dětství a dospívání v Nazaretě. Jako mladý dospělý se nepochybně přátelil s kolegy tesaři a místními řemeslníky. A během svého veřejného působení se těšil přátelství těch, u kterých si mohl odpočinout, odreagovat se a třeba si popovídat i o výzvách svého jedinečného poslání. více

Sekce: čtenářský koutek


5.7.2024

Hanobil Velkoněmeckou říši na svátek sv. Cyrila a Metoděje v roce 1940

Jan HAVELKA kněz královéhradecké diecéze
farář v Lipnici nad Sázavou…
* 10. května 1887, Smidary
† 12. května 1942, Německý Brod, (nyní Havlíčkův Brod)
Zemřel dva týdny před atentátem na Heydricha…
více

Sekce: čtenářský koutek


4.7.2024

Objevit slovanskou spiritualitu je důležité nejen pro Slovany

Objevit slovanskou spiritualitu je podle Špidlíka důležité nejen pro Slovany samotné, ale pro celý svět. Navazuje tím na myšlenku, která má své kořeny už v době, kdy byli vysláni na Velkou Moravu Cyril a Metoděj. Papežové vytušili, že by tato nová síla – Slované – mohla být mostem mezi Východem a Západem. Tento prozíravý projekt se ale neuskutečnil, protože tehdejší Evropa, potažmo svět byl už příliš rozdělený, zejména na úrovni mentalit. A tak místo toho, aby Slované vytvořili svorník mezi Východem a Západem, stali se první obětí rozdělení. Špidlík byl ale přesvědčen, že spiritualita srdce, kterou považoval za nejvlastnější přínos Slovanů, nepozbyla nic na své aktuálnosti. více

Sekce: čtenářský koutek


30.6.2024

Špiónka a pašeračka v Božích službách (4.7.)

Blahoslavená Kateřina Jarrigeová
Jak se z rozverné, nezbedné holčičky-šibalky stane světice? Tak, že z ní vyroste rozverná, nezbedná žena-šibalka, zvlášť když jsou její šprýmy namířeny na pronásledovatele církve.
Blahoslavená Kateřina Jarrigeová byla nejmladší ze sedmi dětí chudých francouzských rolníků. Bylo to roztomilé dítě. Měla ráda legraci a nevinné škádlení. Když jí bylo devět let, začala pracovat jako služka, a ve třinácti se vyučila krajkářství. I když byly její dny naplněny prací, měla Kateřina vždycky čas tancovat, zvláště tradiční tanec bourrée. více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2024

A co na to manželka, když apoštol Petr odcházel za Ježíšem? (29.6.)

Sáro, tenhle chlapík má velkou moc a taky má plán.
On nás z té bídy dostane.
Ale na to potřebuje kolem sebe pár ranařů.
Rozhodl jsem se, že všechno vsadím na něho.
Slibuju ti, že se vrátím mocný a bohatý.
více

Sekce: čtenářský koutek


28.6.2024

Jsem Petrovi vděčný, že zapřel Ježíše (svátek sv. Petra a Pavla 29.6.)

Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát.
Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost.
A navzdory tomu si Petra zvolil Ježíš za následovníka.
více

Sekce: čtenářský koutek


25.6.2024

Světice z dysfunkční rodiny: Svatá Markéta Baysová (Svátek: 27. června)

Svatá Markéta Baysová nás může inspirovat skutečností, že pocházela z rodiny, kterou bylo těžké milovat, a že ji přesto milovala. Odehrávala se v ní různá dramata a pletichy, ale Markéta svou rodinu i tak milovala. Byli to nevděční lidé, ale ona je milovala. Bratr byl zločinec, ale ona ho milovala. Věděla, že jejich zlé jednání, jejich utrpení, jejich hněv a přezíravost ji nedefinují, a tak je milovala přes to všechno. více

Sekce: čtenářský koutek


23.6.2024

Ve škole v době komunistické totality (27.6.)

Začátkem padesátých let jsme měli uši u rádia, které všechny politické procesy vysílalo. Byly to hodně bolestné zážitky, působilo to na mě hrozně. Byl jsem malý kluk... Otec měl totiž mezi mnoha souzenými kněžími přátele a s matkou kolikrát i plakali. Vše bylo spojeno i s ohrožením: Kdy přijde řada na nás?
(Den památky obětí komunistického režimu se připomíná 27. června) více

Sekce: čtenářský koutek


19.6.2024

Apoštolové zjistili, že po Ježíšově odchodu nejsou vyřešeny všechny otázky. A co s tím?!

Nedlouho po Kristově nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého apoštolové zjistili, že ani těmito událostmi nejsou navždy vyřešeny všechny otázky těch, kdo uvěřili. Kolem roku 50 se proto sešli apoštolové v Jeruzalémě, aby uvážili, jaký postoj zaujmout k těm, kdo uvěřili v Krista jako pohané (Skutky apoštolů, kap. 15). Slova, kterými začínají pomyslné „dokumenty“ tohoto apoštolského koncilu, znějí takto: „Rozhodl totiž Duch Svatý i my…“ (Sk 15,28). Svědčí o tom, že si prvotní církev byla dobře vědoma jak mocné přítomnosti Ducha Svatého, tak i své vlastní odpovědnosti. více

Autor: Webredaktor kna   |   Sekce: čtenářský koutek