Sešity, se kterými si mohou děti hrát

22.10.2009

Sešity, se kterými si mohou děti hrátZajímavé sešity se samolepkami plné příběhů a ilustrací pro děti (2-6 let) a malé školáky (5-8 let).


Každá publikace nabízí několik příběhů, které si děti mohou přečíst, vyberou si samolepky, kterými doplní příslušný obrázek.

                                                                                                                        

 

Samolepky lze po přilepení na obrázek snadno odlepit, a pak znovu nalepit na obrázek. Je možné opakovat to mnohokrát, takže sešit může postupně používat několik dětí.

Publikace je určena všem rodinám a potěší děti i rodiče, kteří ji budou se svými dětmi používat.

 

Sally Ann Wright je učitelkou a autorkou knih týkajících se křesťanské výchovy dětí. Učila náboženství děti různého věku. Je vdaná a má čtyři syny.

Vánoční knížka se samolepkami
Pro děti ve věku 2–6 let

 

Tento sešit přináší dětem příběh o prvních Vánocích, o Marii, Josefovi a malém Ježíškovi.
Každá dvoustrana představuje jednu scénu vánočního příběhu. Děti si mohou vybrat samolepky, kterými doplní příslušný obrázek. Tak se zábavným způsobem seznamují s příběhem Ježíšova narození a mohou hlouběji poznávat smysl vánočních svátků.

 

Velikonoční knížka se samolepkami
Pro děti ve věku 2–6 let

 

Velikonoční knížka přibližuje dětem příběh o posledním týdnu Ježíšova života a o jeho vzkříšení. Každá dvoustrana představuje jednu scénu velikonočního příběhu. Děti si vybírají samolepky a doplňují jimi příslušný obrázek. Tak zábavným a interaktivním způsobem i malým dětem pomůžeme, aby se přiměřeně svému věku seznámily s příběhem o utrpení, ukřižování a zmrtvýchvstání Pána Ježíše a s velikonočním poselstvím.

 

Biblické příběhy se samolepkami (4 díly)
Pro děti ve věku 5–8 let

Soubor knížek se samolepkami obsahuje známé a oblíbené biblické příběhy. Děti si přečtou příběh, vyberou samolepky a doplňují jimi příslušný obrázek.


Královna Ester
a další biblické příběhy

 

Sešit přináší dětem příběhy o stvoření světa, o Jozuovi a hradbách Jericha, o Danielovi ve lví jámě, o Ester, která zachránila svůj národ, o utišení bouře, o uzdravení slepého a o tom, jak Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma. Každá dvoustrana obsahuje jeden příběh a obrázek k tomuto příběhu. Na obrázku chybí důležité prvky, které jsou jako samolepky na prostřední dvoustraně. Děti si vybírají samolepky a doplňují jimi obrázek. Tak se děti zábavným způsobem seznámí se sedmi biblickými příběhy.


Noemova archa
a další biblické příběhy

 

Tento sešit přináší dětem příběhy o Noemovi a jeho arše, o Debořině vítězství nad nepřáteli, o Eliášovi, kterého krmili havrani, o Jonášovi a velrybě, o Ježíšově narození, o marnotratném synovi a o tom, jak Ježíš nasytil pět tisíc lidí. Každá dvoustrana obsahuje jeden příběh a obrázek k tomuto příběhu. Na obrázku chybí důležité prvky, které jsou jako samolepky na prostřední dvoustraně. Děti si vybírají samolepky a doplňují jimi obrázek. Tak se děti zábavným způsobem seznámí se sedmi biblickými příběhy.


Davidovo vítězství
a další biblické příběhy

 

Děti si mohou přečíst příběhy o tom, co Bůh slíbil Abrahámovi, o Josefovi a jeho bratrech, o Davidovi a Goliášovi, o zázračném uzdravení Námana, o mudrcích, kteří šli za hvězdou, o tom, jak Ježíš vrátil život dívce, a o snídani u jezera. Hledejte k příběhům samolepky a nalepujte si je do obrázků. Každá dvoustrana obsahuje jeden příběh a obrázek k tomuto příběhu. Na obrázku chybí důležité prvky, které jsou jako samolepky na prostřední dvoustraně. Děti si vybírají samolepky a doplňují jimi obrázek. Tak se děti zábavným způsobem seznámí se sedmi biblickými příběhy.


Zacheus
a další biblické příběhy

 

Čtvrtý sešit biblických příběhů přináší dětem příběhy o Mojžíšovi a princezně, o siláku Samsonovi, o Saulových ztracených oslicích, o Nehemiášovi, o milosrdném Samaritánovi, o zázračném uzdravení služebníka a o Zacheovi. Každá dvoustrana obsahuje jeden příběh a obrázek k tomuto příběhu. Na obrázku chybí důležité prvky, které jsou jako samolepky na prostřední dvoustraně. Děti si vybírají samolepky a doplňují jimi obrázek. Tak se děti zábavným způsobem seznámí se sedmi biblickými příběhy.
 

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému