Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty

17.9.2010

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými textyKniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství. Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa.

Nedělní liturgie zůstává pro mnoho věřících jedinou příležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Je tedy logické, že otec Cantalamessa dal v tříletém cyklu zamyšlení nad nedělními biblickými texty zaznít všem podstatným skutečnostem víry.

Pastorační a evangelizační zkušenosti autora, duchovní a teologická hloubka i naprosto srozumitelné vyjadřování činí z této publikace vynikající pomůcku jak pro ty, kdo působí v pastoraci, tak pro nejširší okruh účastníků nedělních bohoslužeb. Již vyšel roční cyklus C, v této knize se setkáváme s homiliemi pro cyklus A a celé dílo završí výklady pro cyklus B.

Raniero Cantalamessa (* 1934), italský kapucínský kněz. Získal teologické a humanitní vzdělání. Byl profesorem patristiky na univerzitě v Miláně a v letech 1975–1981 členem papežské Mezinárodní teologické komise. Zastupuje římskokatolickou církev v dialogu s letničními církvemi. Od roku 1980 působí i jako papežský kazatel – dává rekolekce papežské kurii a o velkých svátcích káže v bazilice sv. Petra. Statisíce lidí sledují pravidelně jeho sváteční slovo v italské televizi RAI, které se většinou zabývá právě nedělními texty. Jako kazatel a exercitátor navštívil většinu zemí křesťanského světa včetně České republiky. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšly mimo jiné knihy: Tvé slovo mi dává život (2010), Život pod vládou Kristovou (3. vyd., 2008), Tajemství Proměnění Páně (2005), Eucharistie – naše posvěcení (2004), Ukřižovaný Kristus (2002) nebo Zpěv Ducha (2001).

Slovo a život - roční cyklus A     Slovo a život - roční cyklus B     Slovo a život - roční cyklus C

Další knihy od Raniera Cantalamessy

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému