Služba uzdravování - Francis MacNutt

12.7.2010

Služba uzdravování - Francis MacNuttFrancis MacNutt ve své knize rozlišuje čtyři oblasti uzdravení Boží mocí. Je to především odpuštění hříchů, dále tzv. vnitřní uzdravení (uzdravení emocí), fyzické uzdravení a osvobození od zlého.

Všechny čtyři oblasti ovšem vidí ve vzájemných souvislostech. Charisma pro službu uzdravování zasazuje do kontextu božských ctností, tedy víry, naděje a lásky, a zdůrazňuje i význam svátostí. Za jeho výkladem stojí zkušenost mnoha desetiletí této služby v mezinárodním měřítku a léta spolupráce a konzultací s dalšími lidmi, kteří v církvi slouží modlitbou za uzdravení. Nevyhýbá se ani úskalím služby uzdravování a běžným předsudkům vůči ní. Pro povzbuzení čtenářů přináší i řadu nedávných svědectví o působení Boží moci prostřednictvím modlitby obyčejných lidí. Jde zřejmě o dosud nejsolidnější knihu, která se zabývá tématem modlitby za uzdravení z pohledu katolické nauky a pastorační praxe.

Kniha Služba uzdravování v českém překladu vychází z anglického originálu vydaného v roce 2006, tedy z autorem revidovaného vydání jeho bestselleru, který poprvé vyšel už roku 1974 a dočkal se 23 dotisků jen v USA a mnoha překladů po celém světě.

Francis MacNutt, Ph.D. se narodil v roce 1925 v St. Louis. Chtěl se stát lékařem, ale před vstupem na univerzitu musel narukovat na frontu v době 2. světové války. Později absolvoval Harvardovu univerzitu. V roce 1950 vstoupil do dominikánského řádu a o šest let později byl vysvěcen na kněze. Do charismatické obnovy byl zapojen téměř od jejích počátků v sedmdesátých letech 20. století. Byl obdařen výrazným charismatem uzdravování a od té doby se stále více věnoval modlitbě za uzdravení nemocných i za osvobození z vlivu zla. Postupně napsal řadu knih. Jeho kniha Healing (1974) se brzy stala bestsellerem a dnes je považována za klasickou příručku pro službu uzdravování. V osmdesátých letech požádal o laicizaci a oženil se s Judith Sewellovou, s níž žije v Jacksonville na Floridě. Po své laicizaci dále slouží v církvi společně se svou ženou. Založili centrum Christian Healing Ministries, v němž oba pracují, Francis přednáší na mezinárodních konferencích, pořádá semináře o službě uzdravování a věnuje se psaní knih.
V Karmelitánském nakladatelství vyšla jeho kniha Služba osvobozování od zlých duchů

 

kniha: Služba uzdravování
autor: Francis MacNutt
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101467-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému