Nalezli jsme milosrdenství

17.9.2010

Nalezli jsme milosrdenstvíKardinál Schönborn ve své knize Nalezli jsme milosrdenství rozebírá poselství o Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve.

S krásným tématem milosrdenství jsou spojeny mnohé palčivé otázky: Neznamená závislost na Božím milosrdenství jenom naši slabost? V jakém vztahu je Boží milosrdenství a lidská svoboda? A setkáváme-li se s utrpením ve světě, do jaké míry máme a můžeme být my sami milosrdní? Jak souvisí milosrdenství a spravedlnost? Jsme-li příliš milosrdní, nejsme současně nespravedliví?
Ačkoli jde o solidní teologickou sondu, kniha je sympatická tím, že neskrývá autorovo osobní zaujetí tématem. Výklad je bohatě doprovázen ukázkami z Bible, ale také odkazy na duchovní deník sestry Faustyny Kowalské.

Christoph Schönborn (nar. 22. ledna 1945 na zámku Skalka u Vlastislavi nedaleko Litoměřic), od roku 1995 je vídeňským arcibiskupem. V roce 1998 byl jmenován kardinálem a krátce poté zvolen předsedou Rakouské biskupské konference. Je jedním z editorů nového Katechismu katolické církve (KNA 2002). V Karmelitánském nakladatelství vyšly jeho knihy Základy naší víry (1996), Rozhodni se pro život (2000), Cesty modlitby (2002).

Knihy kardinála Schönborna:

Nalezli jsme milosrdenství

Základy naší víry     Cesty modlitby     Rozhodni se pro život

 všechny knihy od kardinála Schönborna naleznete zde

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému