Maria služebnice

24.3.2024

Krátce před svou smrtí si Ježíš vzal lněnou zástěru,
přepásal se a umyl apoštolům nohy. Řekl jim:
„Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem,
a to právem: to skutečně jsem“ (Jan 13,14).
„Syn člověka ale nepřišel,
aby si nechal sloužit, ale aby sloužil …“ (Mk 10,45).

Ježíš jim také řekl, že žádný učedník
nemůže být větší než jeho učitel.
Jinými slovy: pokud chtějí být jeho skutečnými učedníky,
musí „jeden druhému nohy umývat“.
Maria je toho příkladem, příkladem skutečné učednice Páně.

Jak Pavel VI. (v apoštolské exhortaci Marialis cultus),
tak i svatý Jan Pavel II. (v encyklice Redemptoris Mater) tvrdí,
že Mariina pravá velikost nespočívá v jejích privilegiích,
ale v jejím učednictví, v následování Ježíše Krista.
A pokud je Maria pravou Ježíšovou učednicí,
je i naší pravou služebnicí a zároveň služebnicí a matkou církve.

Charakteristickým znakem matky je služba.
Nejedná se však o službu otrokyně, protože pochází z lásky.
Maria je šťastná, že nám může posloužit.
Největší služba, již nám může prokázat,
spočívá v otevírání našich srdcí k přijetí Ducha Svatého
a v tom, že nás drží za ruku a vede k Ježíši.
Na svatbě v Káni Galilejské přikazuje služebníkům:
„Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5).

 

Zpracováno podle knihy: Elias Vella,  Na orlích křídlech

 

Dostupné knihy a tituly o Panne Marii

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému