Jak prožít postní dobu?

15.2.2024

Spolu s adventem je postní doba silným liturgickým obdobím, protože silněji než jiná období burcuje k obrácení. Většina věřících proto usiluje o změnu, ať už chvilkovou, nebo trvalou. Není to však tak snadné, jak praxe ukazuje.

Na této cestě obrácení je velmi důležitým lékem, světlem a pokrmem Boží slovo.Lékem, protože uzdravuje naše neuspořádané sklony a postoje. Světlem, protože poukazuje na naše nemocné vztahy (k Bohu, k druhým, k sobě a k životu) a především na velkého Boha. Pokrmem, protože nám dává energii jít dál na dobrodružné cestě pouští s Bohem a za Bohem. /.../

 

„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní! Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“

Tato Ježíšova slova prozrazují, že obrácení je uzdravením: a kdo by netoužil po uzdravení? Neboli: kdo by vlastně netoužil po obrácení? Vždyť je to cesta ke zdravému životu!

Každý z nás vstupuje do postní doby… s různými nemocemi. Někdo je paralyzovaný strachem a lhostejností, a proto se neangažuje. Někdo je příliš zahleděný do sebe (krátkozraký), někdo se příliš stará o budoucnost a domýšlí katastrofální scénáře (dalekozrakost), někdo rád přehání s jídlem nebo tráví příliš času u počítače (bulimie), někdo je vztahovačný… a takhle mohli bychom pokračovat hodně dlouho. Dnes se nemusím vyhnout pravdivému pohledu na sebe, nemusím použít mejkap, abych zakryl své vrásky. Ježíš mě totiž mocně povzbuzuje: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Proto kdykoli vidím svou nemoc, tak mohu jásat, že on je tu pro mě a má moc mě uzdravit! On zná vhodnou terapii, a to i tehdy, kdy si připadám bezradný.

Jak se děje toto uzdravení? Přiblížením se k Ježíši. Tím, že ho následuji podobně jako Lévi. Tím, že zůstávám s ním podobně jako celníci a farizeové. Dnešní evangelium totiž neukazuje Krista, který uzdravuje slovem moci, ale spíše svou blízkostí. Jeho přítomnost je nakažlivá: šíří nákazu obrácení, „nákazu zdraví“ a uzdraveného života podle měřítek samotného Lékaře.

 

Z knihy

image:Image náhled produktu Nové srdce, nový život

Nové srdce, nový život

Angelo Scarano

 

Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého – obsahuje stručný výklad biblických textů na daný den a podněty k využití Božího slova v našem životě.
Postní doba nás zve a burcuje k obrácení. Boží slovo zde působí jako lék, světlo i pokrm. V době velikonoční je posilována naše víra ve Vzkříšeného a odhalují se nám různé aspekty nového života přijatého ve křtu. Během Letnic pak rozjímáme, kdo je Duch Svatý a jak v nás působí.

Knížka nám tak umožňuje intenzivněji prožívat těsné sepětí mezi liturgickým slavením, hlubokým tajemstvím Velikonoc a naší konkrétní situací.

Vyjděme do tohoto důležitého období křesťanského roku v opravdové pokoře, důvěře a radosti, abychom se s novým srdcem a novým Duchem stali novým člověkem. Kéž je naše proměna hluboká, upřímná, trvalá a naše velikonoční radost úplná.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému