Žádný člověk nemůže sám ze sebe darovat pravou lásku

5.7.2018

Před začátkem všeho byla láska.
Skrze ni bylo všechno stvořeno od věčnosti,
bez ní by nic nebylo.
Od počátku byla láska,
která je základem vesmíru,
zákonem a koncem všeho.
Nic nezůstane, všechno zanikne, kromě lásky.

Člověk se uskutečňuje jen skrze lásku.
Je pouze jedna cesta,
která vede k božskému vesmíru: Kristus je tou cestou.
Tato láska nemůže jinak
než zahrnout všechny lidi
zdarma, bez podmínek a hranic.
Tak vás Bůh miluje.
Milujte se tedy navzájem stejnou láskou, jako je láska Boží.

Člověk, ponechaný sám sobě na pospas,
nemůže takovou lásku darovat.
Dostává ji od Boha, v Ježíši Kristu, skrze Ducha.
Aby se tak stalo, je třeba se modlit.

Pouze skrze modlitbu získáváme lásku Boha Otce,
zdroje lásky, skrze Boha Syna, Ježíše Krista,
vtělenou lásku, v Božím Duchu, Duchu lásky.
Modlete se tedy, abyste tuto lásku dostali
a skrze ni milovali všechny lidi zdarma,
bez omezení a bez podmínek, stejně jako vás miluje Bůh.
 

 

Z knihy:

Myšlenky svatého Šarbela

Šarbel Machlúf (1828–1898) je jeden z nejznámějších světců Středního východu z nedávné doby.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému