Youcat - Katechismus pro mladé

 YOUCAT - Katechismus katolické církve pro mladé

 

Z předmluvy papeže Benedikta XVI.

Milí mladí přátelé!

Dnes vám doporučuji k četbě zcela mimořádnou knihu. Mimořádnou svým obsahem i způsobem, jakým spatřila světlo světa. Rád bych vás seznámil s tím, jak byla vytvořena, protože tak hned vyjde najevo, čím je tato kniha tak zvláštní. 

Vyrostla takříkajíc z jiného díla, jehož vznik sahá nazpátek až do osmdesátých let 20. století. Pro církev i pro společnost na celém světě to byla nelehká doba, v níž se bylo potřeba nově orientovat v hledání cesty do budoucnosti. Po 2. vatikánském koncilu (1962–1965) a ve změněné kulturní situaci už mnozí ani pořádně nevěděli, čemu teď vlastně křesťané věří, čemu církev učí, jestli vůbec ještě něčemu může učit a jak to všechno začlenit do kultury, která se od základu změnila.

Nepřežilo se křesťanství jako takové? Může být rozumný člověk dnes ještě věřící?

Tyto otázky si poctivě kladli i dobří křesťané.

Proto vás vybízím: Studujte Katechismus katolické církve pro mladé! Přeji si to z celého srdce. Katechismus vám nebude vždycky hrát do noty. Nebude vám život nijak usnadňovat. Bude totiž od vás požadovat nový život. Bude vám předkládat poselství evangelia jako drahocennou perlu (srov. Mt 13,46), za kterou člověk musí dát úplně všechno. Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale! Obětujte na to čas svého života! Studujte jej v tichu svého pokoje, čtěte si v něm ve dvou, s přítelem, vytvářejte studijní kroužky, sdílejte se po internetu. Využívejte všech způsobů k dialogu o víře!

Celý text předmluvy čtěte zde...

 

Jak s knihou pracovat?

Katechismus pro mladé zprostředkovává úhrn katolické víry, tak jak byla předložena Katechismem katolické církve (KKC) z roku 1997, ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, a nemá v úmyslu ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou v hranatých závorkách připojeny číselné odkazy na články v KKC pro další upřesnění a prohloubení. Následný komentář má čtenářům poskytnout dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé navíc nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující texty, jako jsou shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru najdeme rejstřík pojmů, který umožňuje snadno si vyhledat konkrétní místa v textu.

Z obsahu knihy

 

 

PRVNÍ DÍL
Čemu věříme
DRUHÝ DÍL
Jak slavíme křesťanská tajemství
 • Proč můžeme věřit 
 • My lidé jsme otevřeni Bohu 
 • Bůh vychází lidem vstříc 
 • Lidé odpovídají Bohu
 • Křesťanské vyznání víry 
 • Věřím v Boha Otce 
 • Věřím v Ježíše Krista
 • Věřím v Ducha svatého
 • Bůh s námi jedná prostřednictvím posvátných znamení 
 • Bůh a posvátná liturgie 
 • Jak slavíme Kristova tajemství 
 • Iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistie)
 • Uzdravující svátosti (svátost smíření a pomazání nemocných)
 • Svátosti společenství a poslání (kněžské svěcení a manželství)
 • Další liturgické slavnosti
TŘETÍ DÍL
Jak čerpáme život z Krista
ČTVRTÝ DÍL
Jak se modlíme
 • Proč jsme tady na zemi, co bychom měli dělat a jak nám přitom pomáhá Duch svatý
 • Důstojnost člověka
 • Lidské společenství
 • Církev
 • Desatero
 • Miluj Boha celým svým srdcem celou svou duší a celou svou myslí
 • Miluj bližního jako sám sebe
 • Modlitba v životě křesťana
 • Modlitba: Bůh nám chce být nablízku
 • Zdroje modlitby
 • Cesta modlitby
 • Modlitba Páně. Otče náš

 

TISKOVÁ KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ YOUCAT (Katechismus katolické církve pro mladé)
VYPRACOVANÉHO PRO XXVI. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE
(Madrid 16. – 21. srpna 2011)

Dne 13.4. 2011 ve 12:30 hod. se v Aule Jana Pavla II. tiskového střediska Svatého stolce konala tisková konference u příležitosti představení Youcat (Katechismu katolické církve pro mladé), která byla vypracována pro účastníky XXVI. Světového dne mládeže (16.-21. srpna 2011).

S příspěvky vystoupili: J. Em. kard. Stanisław Ryłko, předseda Papežské rady pro laiky, J. Em. kard. Christoph Schönborn, O.P., vídeňský arcibiskup, J.Ex. Mons. Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci; pan Bernhard Meuser, iniciátor a vydavatel Youcat, a dva mladí, kteří na přípravě Youcat spolupracovali: Nikolaus Magnis a Isabel Meuser.

Uveřejňujeme zde příspěvky, s nimiž vystoupili kard. Stanisław Ryłko, Mons. Rino Fisichella, pan Bernhard Meuser, a svědectví dvou mladých.

 

PŘÍSPĚVEK KARD. STANISŁAWA RYŁKA

V tradici Světových dní mládeže (SDM) – a můžeme již hovořit o tradici, protože uplynulo už více než 25 let od roku 1985, kdy ctihodný Boží služebník Jan Pavel II. je svou prorockou intuicí založil – představuje Youcat novinku, dar a cenný příspěvek. Nepochybně to bude překvapení pro tisíce mladých, kteří se letos v srpnu shromáždí v Madridu, když v batozích rozdávaných organizátory najdou výtisk tohoto „Katechismu pro mladé“ přeložený do 6 „oficiálních“ jazyků SDM (překlady jsou ve fázi zpracování). Rozdá se asi 700 tisíc výtisků! Je to dar Svatého otce Benedikta XVI. mladým účastníkům SDM. Ve své předmluvě se papež obrací osobně na každého z nich a Youcat označuje jako „mimořádnou knihu … svým obsahem i způsobem jeho vzniku.“

Celý text příspěvku naleznete zde.


PŘÍSPĚVEK MONS. RINA FISICHELLY

Youcat je skutečný katechismus a jako takový je cenným nástrojem pro novou evangelizaci ve světě mladých. Možná se myšlenka katechismu nebude líbit všem; avšak za situace naléhavé potřeby formace, v níž se nacházíme, odpovídá takovýto nástroj očekáváním mnoha vychovatelů, kteří z vlastní přímé zkušenosti vědí o slabé kultuře ve znalostech základního obsahu víry. Ještě úplně nezmizely iluze těch, kdo si myslí, že křesťanství spočívá v převádění všeho na pouhé emoce z několika pěkných prožitků, které ale pak nenajdou návaznost v trvalé formaci, jež se nutně musí dotýkat i používání inteligence, aby rozhodnutí pro víru mohlo být svobodné a osobní.

Celý text příspěvku naleznete zde.


SVĚDECTVÍ NIKOLAUSE MAGNISE

Nikolausi, jakým způsobem mladí spolupracovali?
Proč je Youcat skutečně také dílem mladých?

Především bych se chtěl představit: Jmenuji se Nikolaus Magnis, pocházím z Königsteinu blízko Frankfurtu a jsem seminarista diecéze Limburg. Lépe se mi hovoří italsky než anglicky, protože jsem žil dva roky tady v Římě.

My mladí jsme spolupracovali především při diskusích a při formulacích otázek. Je třeba říci, že Youcat není napsaný „slangem“ mladých ("youthslang"), ale nikoli proto není méně náročný; naopak, obrací se na čtenáře seriózním způsobem. Není však napsaný ani jazykem výhradně teologickým, který by mohl pochopit jen ten, kdo studoval teologii.

Celý text svědectví naleznete zde.


 

Youcatkniha: Youcat
autor:
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101616-