Svědectví Nikolause Magnise

19.4.2011

Nikolausi, jakým způsobem mladí spolupracovali? Proč je Youcat skutečně také dílem mladých? Především bych se chtěl představit: Jmenuji se Nikolaus Magnis, pocházím z Königsteinu blízko Frankfurtu a jsem seminarista diecéze Limburg. Lépe se mi hovoří italsky než anglicky, protože jsem žil dva roky tady v Římě.

My mladí jsme spolupracovali především při diskusích a při formulacích otázek. Je třeba říci, že Youcat není napsaný „slangem“ mladých ("youthslang"), ale nikoli proto není méně náročný; naopak, obrací se na čtenáře seriózním způsobem. Není však napsaný ani jazykem výhradně teologickým, který by mohl pochopit jen ten, kdo studoval teologii.

Spolupracovali jsme i jinými způsoby. Například jsme shromáždili sbírku fotografií a obrázků z našeho života. Určitě by tam mohly být lepší fotografie, ale tímto způsobem jsme propojili své otázky a texty v jeden celek.

Zařazením obrázků a kreseb se Youcat stává i zábavným.

Za svůj název vděčí Youcat mladým. Kvůli krátkosti všichni nazývali projekt jménem „JuKat“, což jsou první slabiky slov „Jugend“ (německy mládež) a „katechismus“, Potom někoho napadlo napsat to v této podobě. A Svatý otec tento název „přijal za svůj“.

V létě 2007 jsme krom toho vytvořili velký obraz, kam každý z mladých namaloval kříž, kterým vyjadřoval svou víru. Nejprve se měl stát obálkou pro Youcat. Přinesli jsme ho s sebou a můžete ho vidět v místnosti vedle tiskového střediska.

Potom jsme od této myšlenky upustili, protože Alexander, který byl zodpovědný za grafiku, měl lepší nápad. Řekl: „Udělejme knihu žlutou. Žlutá je barva katolické církve. Na žlutou obálku pak umístníme „Y“ tvořené vašimi kříži. „Y“ znamená „young", „youth" nebo „you" („mladý“, „mládež“ nebo „ty“).

Pro nás však žlutá obálka znamená více než pouhé grafické ztvárnění; je to program a poselství vyslané všem mladým katolíkům na světě:

Německy říkáme: ZEIGT FARBE! To znamená:

Přiznejte svou barvu, ukažte, kdo jste!

Neskrývejte se!

Nemějte strach, že jste věřící!

Jste křesťané katolíci a buďte na to hrdí!

Vy mladí všichni dostanete Youcat v Madridu darem od Svatého otce, protože je to pro něj důležité, protože vy jste pro něho důležití, protože on má ve vás důvěru.

On nám říká: „Musíte vědět, v co věříte, musíte poznat svou víru se stejnou přesností, s níž odborník na informatiku zná operační systém počítače, musíte jí poznat tak jako hudebník zná svou skladbu; ano, musíte být ve víře zakořeněni hlouběji než generace vašich rodičů...“

Ukažte, že jste to pochopili. „Show him the colour!"

Sekce: texty   |   Tisk   |   Poslat článek známému