Významní teologové 20. století

Významní teologové 20. století

Zajímají Vás dějiny současného křesťanského myšlení? Máte špatný pocit, že citelně postrádáte podrobné informace o hlavních světových teologických proudech 20. století? Není Vám po chuti, když se něčí teologická kniha vynáší nebo naopak kritizuje, aniž byste měli možnost se s ním blíže seznámit?

 

Teologické směry 20. století - Rosino GibelliniKarmelitánské nakladatelství právě pro Vás vydalo jedinečnou knihu italského historika teologie Rosina Gibelliniho Teologické směry 20. století. Autor, vybavený nejen dobrými příručkami, ale také vhledem do církevního života minulého století, má schopnost vytříbené teologické analýzy, aniž by ztrácel kritický odstup od látky, kterou pojednává. V knize se zabývá plejádou autorů, o nichž český čtenář ví často jen velmi málo, ale jejichž přínos či kritika znamenaly pro teologii 20. století významný impuls.

 

 

V našem seriálu věnovaném významným teologům 20. století vstoupíte do tohoto bohatého světa myšlenek, dialogů, syntéz, odvážných interpretačních přístupů. Byly často novátorské a zároveň se v nejlepším smyslu slova držely tradice. Někdy byly pouhou slepou uličkou, ale jindy postupem, který otevřel katolické církvi i jiným církvím dveře k uchopení problému, který dosud postrádal řešení. Podrobná a obohacující četba Gibelliniho výkladů, nebo lépe přímo textů jmenovaných autorů, bude už na Vás. Hodně štěstí při objevování

Pavel Mareš, redaktor KNA

13.4.2011

Ernst Fuchs

Ernst Fuchs
Ernst Fuchs (1903–1983) patří vedle R. Bultmanna, G. Ebelinga a E. Jüngela k hlavním představitelům hermeneutické teologie. Byl žákem Rudolfa Bultmanna a Martina Heideggera, s nimiž se setkával v Marburku. Zejména v raných pracích je patrný vliv, jaký na něj a na styl jeho úvah měl M. Heidegger. více

Sekce: Významní teologové


30.3.2011

Rudolf Bultmann

Rudolf Bultmann
Německý luterský teolog Rudolf Bultmann (1884–1976) byl třicet let profesorem Nového zákona na univerzitě v Marburku. Stal se známým jako zastánce školy dějin forem (Formgeschichte) a jako tvůrce konceptu demytologizace, na kterém stojí jeho existenciální interpretace Nového zákona. více

Sekce: Významní teologové


16.3.2011

Karl Barth

Karl Barth
Narodil se i zemřel ve švýcarské Basileji. Mezi lety 1911 a 1921 byl pastorem, poté působil v Německu jako profesor teologie v Göttingenu (1921–1925), Münsteru (1925–1930) a Bonnu (1930–1935). V roce 1935, poté co jako univerzitní profesor, a tudíž veřejně činná osobnost , odmítl přísahu věrnosti Adolfu Hitlerovi, musí opustit Německo a stává se profesorem ve svém rodišti v Basileji, kde setrvá až do roku 1962. více

Sekce: Významní teologovéProjekty KNA: Jsme na facebooku: