Významní teologové 20. století

24.3.2011

Významní teologové 20. stoletíZajímají Vás dějiny současného křesťanského myšlení? Máte špatný pocit, že citelně postrádáte podrobné informace o hlavních světových teologických proudech 20. století? Není Vám po chuti, když se něčí teologická kniha vynáší nebo naopak kritizuje, aniž byste měli možnost se s ním blíže seznámit?

Karmelitánské nakladatelství právě pro Vás vydalo jedinečnou knihu italského historika teologie Rosina Gibelliniho Teologické směry 20. století. Autor, vybavený nejen dobrými příručkami, ale také vhledem do církevního života minulého století, má schopnost vytříbené teologické analýzy, aniž by ztrácel kritický odstup od látky, kterou pojednává. V knize se zabývá plejádou autorů, o nichž český čtenář ví často jen velmi málo, ale jejichž přínos či kritika znamenaly pro teologii 20. století významný impuls.

V našem seriálu věnovaném významným teologům 20. století vstoupíte do tohoto bohatého světa myšlenek, dialogů, syntéz, odvážných interpretačních přístupů. Byly často novátorské a zároveň se v nejlepším smyslu slova držely tradice. Někdy byly pouhou slepou uličkou, ale jindy postupem, který otevřel katolické církvi i jiným církvím dveře k uchopení problému, který dosud postrádal řešení. Podrobná a obohacující četba Gibelliniho výkladů, nebo lépe přímo textů jmenovaných autorů, bude už na Vás. Hodně štěstí při objevování

Pavel Mareš, redaktor KNA

Významní teologové 20. století

Sekce: zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému