Anketa Lidových novin - Kniha roku

21.12.2010

Tradice předvánoční knižní ankety Lidových novin trvá přes osmdesát let. Poprvé ji redakce LN uspořádala v roce 1928, prvním respondentem byl prezident T. G. Masaryk. Odpovídali v ní slovesní i jiní umělci, kritici, vědci, myslitelé, ale také politici a představitelé společnosti. Anketa pokračovala ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, poté na čtyřicet let zanikla. Jak byly letos hodneceny některé tituly KNA?

Josef Mlejnek, básník, kritik a překladatel
Henri de Lubac: Meditace o církvi.
Z francouzštiny přeložil Tomáš Parma (Karmelitánské nakladatelství).
Čteme-li pozorně toto dílo jednoho z otců druhého vatikánského koncilu, dokážeme přesněji rozlišit mezi personou církve a jejím personálem. V trochu samozvaně „ateistických“ Čechách by nebylo od věci časem vydat jiné, ještě starší, po válce vydané de Lubacovo dílo Drama ateistického humanismu s velkými portréty Kierkegaarda, Dostojevského, Nietzscheho, Marxe nebo Comta.

Milan Balabán, teolog
1. Hlas Páně tříští cedry. Žalmy v překladu Václava Renče.
Překlad je hladký, ale neotřelý, poetický, důstojný, oslovující i moderního člověka.

Jiří Bičák, teoretický fyzik
Svatí na každý den. Umění, historie, spiritualita. I. - IV. svazek
Přes 3000 životopisů různého rozsahu sepsaných známými italskými univerzitními učiteli, historiky umění, biblisty. V českém vydání je naši renomovaní autoři doplnili o životopisy českých světců. Kniha upoutá každého zájemce o historii výtvarného umění bezpočty kvalitních reprodukcí, jiné pak fundovanými a „nepodbízivými“ životopisy, které mohou jedněm být životními příklady, jiným informovaným průvodcem při cestách – například „jen“ do Sázavského kláštera po stopách svatého Prokopa.

Oto Mádr, teolog
Hermeneutika mystéria, Ctirad Václav Pospíšil
I pokus se počítá, John Henry Newmann

Sekce: zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému