Práce jako duchovní úkol

26.8.2011

Práce jako duchovní úkolMnoho lidí se domnívá, že práce a duchovní život jdou proti sobě. Anselm Grün a Friedrich Assländer však ukazují, jaký užitek přináší spojení modlitby a práce. Duchovní člověk nachází ve své práci smysl, který přesahuje její praktický výsledek. Práce nemusí ochromovat duchovní život; je-li prožívána s živou vírou, umožňuje člověku duchovní růst, a to nezávisle na viditelném úspěchu.

Výklad, který čerpá z Bible, z Řehole svatého Benedikta a ze zkušenosti, je rozpracován v šesti kapitolách: Co je práce, Dějiny práce, Práce v Bibli, Dnešní chápání práce, Duchovní rozměry práce, Práce na sobě samém. Kniha je zaměřena především prakticky, pro různé stavy v církvi, pro lidi vykonávající nejrůznější zaměstnání. Řada praktických cvičení a rad, které autoři nabízejí, může čtenářům pomoci, aby lépe poznali svůj vlastní přístup k práci, aby objevili možnosti růstu a posvěcení, které jejich práce nabízí, ale i rizika, která plynou z nezdravých postojů a návyků jako je workoholismus, perfekcionismus, kariérismus a jiné způsoby novodobého modlářství neboli „klanění se dílu vlastních rukou“.

Friedrich Assländer vystudoval psychologii, sociologii a management. Deset let pracoval jako manažer, v současnosti je instruktorem a poradcem významných firem.

Anselm Grün je benediktinský mnich, žije a působí v klášteře Münsterschwarzach v Německu. Je doktor teologie, vyhledávaný duchovní průvodce a autor mnoha knih o duchovním životě. Často vede rekolekce pro podnikatele a manažery. Nejvíce čerpá z bohatství spirituality pouštních otců, z tradice západního mnišství a z poznatků hlubinné psychologie.

Společně vydali několik knih. Dvě vyšly i v Karmelitánském nakladatelství: Řízení jako duchovní úkol (KNA 2008) a Time management jako duchovní úkol (KNA 2010).


kniha: Práce jako duchovní úkol
autor: Anselm Grün, Friedrich Assländer
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101479-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému