Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání

23.10.2010

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydáníPráce profesora Pospíšila Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel je prvním systematickým zpracováním christologie a soteriologie, napsaným po 2. vatikánském koncilu v českém jazyce.

Autor postupuje v souladu s požadavkem koncilu na metodu v dogmatické teologii. Začíná dějinami dogmatu a dospívá ke spekulativnímu prohloubení stěžejních témat.

Nejprve jsme uvedeni do christologické metody a terminologie. V druhé kapitole se probírají různé přístupy k dějinnému Ježíši a biblické christologii. Třetí kapitola zpracovává myšlení o Ježíši Kristu v patristické epoše, tedy jak u církevních otců, tak u jejich názorových oponentů a odpůrců. Kapitola čtvrtá pojednává do hloubky o rozličných aspektech vtělení Božího Syna. V páté se zabýváme tajemstvím Muže z Nazareta z hlediska jeho díla spásy. Vrcholem a svorníkem je zde událost kříže, Kristovo sebevydání a oběť za hřích světa.

Pospíšilův tvůrčí přínos spočívá především v úzkém propojování teologie a spirituality, teorie a praxe. Teologie v jeho pojetí není odtržena od života, naopak pomáhá hlubšímu a celistvějšímu chápání naší víry a světa kolem nás. Předností knihy je hloubka a ucelenost výkladu, který v sobě zahrnuje kritickou práci s příspěvky jiných teologů, stejně jako odborníků ze souvisejících vědních oborů. Autor se nevyhýbá odpovědím na obtížné otázky: Jaký je hlavní účel vtělení Božího Syna? Jak se rozvíjelo Ježíšovo vědomí a poznání? Jaký je poměr mezi Ježíšovými mesiášskými zkouškami a hloubkou jeho svobody? Jaká jsou nesprávná pojetí spásonosného významu Kristova kříže? V jakém smyslu je Muž z Nazareta spasitelem těch, kdo žili „před Kristem“? Od čeho nás Kristus vlastně osvobodil?

Monografie slouží jako standardní učební text na českých i moravských teologických fakultách. Oblíbili si ji také ti, kdo mají hlubší zájem o tajemství osoby a života Ježíše Krista a chtějí své znalosti christologie prohloubit samostatným studiem. Čtvrté vydání je oproti třem předchozím rozšířeno a obohaceno o nová témata.

Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (1958), kněz, teolog, člen Řádu menších bratří. Vydal mj. knihy: Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie (2. vyd. 2010), Maria – mateřská tvář Boha (2004), Ježíš Kristus – Pravda dějin: trojiční a christocentrická teologie dějin (2009), Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii (2. vyd. 2010).

 

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání     Hermeneutika mystéria     Jako v nebi, tak i na zemi    Ježíš Kristus - Pravda dějin

Všechny knihy prof. Ctirada Václava Pospíšila naleznete zde.

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému