I pokus se počítá - John Henry Newman

4.11.2010

I pokus se počítá - John Henry NewmanNejvětším přínosem pro své pokolení ani nejoblíbenějšími u Boha nejsou vždy lidé, kteří nadělají ve světě největší rámus, bývají považováni za představitele rozsáhlých změn a za aktéry významných dějinných událostí.

Chceme-li skutečně vystopovat působení Boží ruky v lidských záležitostech a sledovat cesty, jimiž se Boží štědrost projevuje ve světě, musíme se odnaučit spoléhat na názor společnosti.
Ve všem, co čteme nebo čeho jsme svědky, je třeba pátrat po pravých známkách Boží přítomnosti, která se zjevuje na jeho vyvolených. Právě oni jsou i navzdory své zdánlivé slabosti Božím působením silní, mají vliv na cesty Prozřetelnosti a nakonec mohou vyvolat i zásadní světové události.

John Henry Newman (1801–1890) se proslavil nejprve jako představitel reformního hnutí v anglikánské církvi, intenzivní studium dějin křesťanství jej však přivedlo až ke vstupu do katolické církve (1845). Příklad kardinála Newmana jako poctivého myslitele, teologa, pastýře a muže hlubokého duchovního života vyzdvihl papež Benedikt XVI. v září 2010, když jej během své návštěvy Velké Británie prohlásil za blahoslaveného. Z bohatého díla autora, který byl dosud v češtině nedostupný, předkládáme výběr zamyšlení, úryvků z kázání a meditací, které mohou inspirovat i křesťany 21. století.

 

kniha: I pokus se počítá
autor: John Henry Newman
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101612-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému