červen 2010 - Dětská literatura

1.6.2010

Měsíc červen začíná Mezinárodním dnem dětí (1.6.). Proto jsme jako téma tohoto měsíce zvolili právě literaturu věnovanou dětem. Nabízíme vám přehled dětské literatury,zajímavé ukázky z vybraných knih a mnohé další.


Knihy, leporela, interaktivní DVD pro děti


Přehled:


Internetový obchod iKarmel.cz
- rozdělení knih podle klíčových slov souvisejících s literaturou pro děti

Tématický celek:
Dětská literatura

Edice KNA:
Dětské

klíčová slova:
bible-dětské-katechetika              bible-dětské-předškoláci               bible-dětské-školáci
 


 Trilogie Vítězslavy Klimtové o statečném skřítku Drnovci a jeho rodině


O statečném skřítku DrnovciO statečném skřítku Drnovci

Malí skřítci vylézají ze země vždycky jen jednou v roce, a to brzo ráno 1. května. Když je maminka včas najde a zavolá je jménem, mohou zůstat na zemi. Maminka je pak zabalí do zelených lístečků a skřítek dostane první pusinku...

Takto Holubinka našla copatou Drnůvku, neposedu Špuldu a zlatovlasého Bukvínka. Táta Drnovec se o svou rodinu vzorně stará a statečně chrání nejen ji, ale i rodný Buk nebo zatoulaného zajíčka Ouška. Drnovcům také pomáhá Babí, která bydlí v lidské chaloupce, má bílé vlasy, modré oči a dobrý úsměv. Do všeho se motá Ťapka, zvědavý pes, který chce všechno vědět a všude strká svůj studený čenich.

A jaká dobrodružství prožívali, jaká nebezpečí překonávali, s jakou odvahou pomáhali? To se dozvíte, až se začtete do příběhů statečného skřítka Drnovce.

ukázka z knihy

 

Bukvínkova kouzelná píšťalkaBukvínkova kouzelná píšťalka
aneb
Další příhody rodiny statečného skřítka Drnovce

"Vidíš, Bukvínku, tohle je podzim," poučovala Drnůvka, která padání listů zažila už několikrát a poznala příchod paní Zimy. "Ale nic se neboj! Jen párkrát se vyspíme a zase přijde jaro."

Podzimní vítr se proháněl v koruně Buku, Holubinka došila péřové kožíšky pro Drnůvku, Špuldu i Bukvínka, táta Drnovec nasbíral zásoby na zimu a uložil do košíků. Tázavě hleděli na mraky nad Bučinou a navzájem se ptali: „Už je čas?“ Už je čas vrátit se do chaloupky k Babí, kde v bezpečí před mrazem přečkají zimu? Ano, byl, ale příchod Šedivého skřítka, který utekl před Královnou zimy, všechno změnil. Protože před mrazivým hněvem Královny, která Šediváče všude hledala, se stěží mohla skrýt všechna lesní zvířata, rozhodly se děti zachránit nejen nového skřítka, ale i ostatní obyvatele lesa.

Jak, kdo jim pomáhal a jak to všechno dopadlo? Otevřte knížku a uvidíte.

ukázka z knihy

 

Obyčejný skřítekObyčejný skřítek
aneb
Z dalších příhod rodiny statečného skřítka Drnovce

"Teta, není u vás náš Špulda? Nezaspal? Večer se nevrátil domů. Ten dostane, neposlouchá!" Neviděli jsme ho včera celý den..."řekla stará Veveřice, "ale tak se mi zdá, že ti naši kluci něco provedli..."

Malí skřítkové, Drnůvka, Špulda a Bukvínek, už povyrostli a jen vzpomínají na dobrodružství, která prožili s Babí a její Ťapkou nebo se Zimní královnou. Špuldovi dokonce začal rašit knírek, síly měl na rozdávání, ale nějak se mu práce začala zajídat. Většinu času trávil lelkováním za komínem nebo se stejně starým kamarádem Veverákem v koruně stromu. Mamince Holubince se to nijak nelíbilo, a proto hleděla lenivého mládence co nejvíce zapřáhnout do práce. Útěk od povinností, Veverákovy uštěpačné poznámky a vlastní touha po nových zážitcích vedly Špuldu z rodné Bučiny do neznámého světa lidí. Jak si poradil s kocourem Macíčkem, jak ho zachránila Holubička, co dělal v opravdové škole a jak se skamarádil se slepou holčičkou Maruškou vám vypráví další pokračování příhod statečného skřítka Drnovce.

Co myslíte, našli Drnovec s Holubinkou a všemi obyvateli lesa zatoulaného skřítka?

ukázka z knihy

 

O autorce

Vítězslava Klimtová (1941)
se narodila v Praze, vystudovala uměleckou školu sklářskou v Jablonci nad Nisou. V současné době žije střídavě v Praze a ve Španělském království. Je zakladatelskou obecně prospěšné společnosti "Pohádková země" a autorkou projektu "Národ sobě".

 

                                                                       
                                   Drnovcův Bukvínek                                     Ukolébavky lesních skřítků
                                Drnovcův Bukvínek (CD)                          Ukolébavky lesních skřítků (CD)


 Bible pro děti


Rodinná Bible Rodinná Bible
Zbigniew Freus (ilustr.)

Bohatě ilustrovaná Rodinná Bible je sestavena tak, aby byla vhodná pro nejrůznější věkové skupiny dětí. 

ukázka z knihy - Velikonoční příběh 

 

 


Moje první Bible Moje první Bible
Leena Laneová, Gillian Chapmanová

Existuje mnoho biblických příběhů, které znají a mají v oblibě celé generace čtenářů. Autorky této knížky vybraly a milými obrázky doprovodily ty nejznámější z nich. Malý čtenář se tak může přístupnou formou seznámit s osudy Noema, Mojžíše, Davida a Goliáše, Jonáše, ale také poznat nejdůležitější události Ježíšova života, včetně podobenství, která Ježíš vyprávěl.

 

 

Kreslená Bible Kreslená Bible
Anderson Jeff,Maddox Mike

Žijeme v době převážně vizuálních vjemů. Nepřetržitě na nás působí nové situace, které nedovolují více se pozdržet nad těžším textem či delším pojednáním. Názornost a stručnost jsou požadavky, kterým právě Kreslená bible vychází vstříc. (Dobrozdání od Václava Malého) 

 

 

Malá dětská bible Malá dětská bible
Pat Alexanderová

Dětskému vnímání světa uzpůsobené příběhy Starého i Nového zákona. Čtivě podané příběhy doprovázejí bohaté ilustrace. Obrázky vtahují malého čtenáře do děje, aby tak mohl poznat nebo si oživit dávné, ale stále platné biblické události.

 

 


Zajímavé biblické příběhy pro děti


Katedrála moudrého písaře Katedrála moudrého písaře
Tommaso Mastrandrea, Giacomo Peregro

Matěj a Veronika odmalička rádi poslouchali vyprávění svého dědečka Tomáše. Nejvíce si oblíbili příběh o moudrém písaři, mnichu, který vyzdobil okna jedné katedrály. Děti jednoho dne tajemným způsobem vstoupí do jeho příběhu a prožijí s ním nádherné dobrodružství.

Moudrý mnich vypráví dětem s pomocí vitráží nejznámější příběhy Starého i Nového zákona. Kniha je určena především dětem od 5 do 11 let a jejich rodičům. V každé kapitole najdeme shrnutí hlavního poselství biblického příběhu, srozumitelné vysvětlení méně známých pojmů a odpověď na jednu otázku související s příběhem.

ukázka z knihy

 

Ježíš - encyklopedie Ježíš - encyklopedie
Lois Rocková

Přehledná, monograficky zaměřená encyklopedie je doplněná množstvím obrazového materiálu. Ve více než 50 kapitolách přibližuje duchovní, společenské a přírodní poměry Ježíšovy doby, přináší zajímavý pohled na Ježíšův život a ukazuje Ježíšův vliv na formování křesťanské víry.

Množství informací je v encyklopedii přehledně uspořádáno do několika sloupců. Stěžejní informace přináší sloupec, jehož obsah tvoří převyprávění evangelií a vlastní biblické úryvky. V levém sloupci čtenář nalezne odkazy na další místa z Písma a popis konkrétních historických reálií. Pravý sloupec pak informuje zejména o utváření víry křesťanů, jejich způsobu života a bohoslužby. Kniha tak dostává velmi přehledný rámec, velmi snadno se v ní orientuje. Listovat seriózně zpracovaným textem, doplněným množstvím ilustrací, mapek, diagramů a fotografií se stane potěšením pro každého čtenáře. Encykolopedii Ježíš lze doporučit dětem od 12 let i všem dospělým čtenářům. Autorka Lois Rocková je zkušená spisovatelka pro děti a mládež, která v celém světě prodala již více než 3 miliony svých knih. KNA vydalo její titul Kniha modliteb pro děti.

 

Nejznámnější biblické příběhyNejznámější biblické příběhy
Více než 200 bohatě ilustrovaných příběhů ze Starého a Nového zákona

Čtivé převyprávění známých i méně běžných biblických příběhů zároveň představuje kompaktní příručku ke všem otázkám, které se týkají bible. Příběhy ze Starého a Nového zákona jsou nám prezentovány napínavou i poutavou formou a jsou navíc doplněny o doprovodné texty, které přinášejí informace o každodenním životě, zvycích, kulturním pozadí i o geografických a politických aspektech tehdejší doby. Podrobná a přehledná příloha pojednává o nesčetných tématech a nabízí nám možnost, abychom si prohloubili své znalosti a kdykoli si mohli dohledat potřebné informace.


Biblické příběhy s hlavolamy


První biblické příběhy s hlavolamyPrvní biblické příběhy s hlavolamy  
Pro děti ve věku od 4 do 7 let

Kniha Biblické příběhy s hlavolamy pro děti ve věku od 4 do 7 let přináší známé i méně známé příběhy Starého a Nového zákona, jejichž podání je přizpůsobeno dětem předškolního věku a malým školákům. Na každé vyprávění navazuje dvoustrana s nejrůznějšími hlavolamy, které dítěti umožní zábavnou formou dále pracovat s textem příběhu a současně rozvíjet myšlení. Správná řešení jednotlivých úkolů jsou uvedena na konci oddílu starozákonních, resp. novozákonních příběhů. Závěrečná část knihy obsahuje seznam příběhů s odkazy na příslušná místa v Bibli a kviz, jehož otázky se vztahují k uvedeným biblickým příběhům.

 

Biblické příběhy s hlavolamyBiblické příběhy s hlavolamy
Pro děti ve věku od 7 let

Kniha přináší známé i méně známé příběhy Starého a Nového zákona, jejichž podání je přizpůsobeno dětskému čtenáři. Za každým vyprávěním následuje dvoustrana nejrozmanitějších hlavolamů, od křížovek a přesmyček po doplňovačky či skládačky, které nenásilnou formou vedou děti k práci s přečteným textem. Kniha obsahuje i správná řešení hádanek.

ukázka z knihy


Interaktivní DVD s animovanými biblickými příběhy


Narodil se králNarodil se král

Známý biblický příběh o narození Ježíše Krista. Všechny generace si jistě s radostí připomenou tento klíčový příběh Nového zákona, který díky modernímu a dynamickému zpracování přímo ožívá před našima očima! Kreslené příběhy z Bible nepřinášejí jen nevšední umělecký zážitek precizní animátorské práce, ale zároveň přinášejí dětem hodnotné životní principy.

 

 

MojžíšMojžíš

Nebýt zoufalého plánu hebrejské matky, pevné vůle faraonovy dcery a mocné Boží ruky, nejmocnější a nejmilovanější vůdce izraelského národa by se nebyl dožil svých prvních narozenin. Napínavý příběh líčí nejprve první dny Mojžíšova života, dále ukazuje Mojžíše jako vlivného egyptského prince až do období, kdy se jako zapomenutý pastýř stará o ovce svého tchána v Midjánské poušti. Pozoruj Boží ruku, jak chrání bezbranné dítě v košíku, jak vede uprchlíky přes poušť, jak připravuje vysvoboditele pro svůj lid Izrael.

 

Milosrdný samařanMilosrdný Samařan

Příběh o milosrdném Samaritánovi je pravděpodobně nejdojemnější z Ježíšových podobenství. Příběh začíná snahou farizea znevážit Ježíše před lidmi. Položí mu otázku: Které přikázání je největší? Dospělí i děti se s údivem zaposlouchají do odpovědi, která před nimi otevře krásný příběh. Lupiči, kněz, levita a zraněný obchodník ožívají před našima očima. Izraeliti lhostejně procházejí kolem svého bratra — obchodníka, zatímco nepřítel — Samaritán se zastaví a zraněnému pomůže. Učí nás to nejen zbavovat se předsudků, kterými jsme často svázáni, ale i milovat se navzájem a pomáhat jeden druhému.

 

Abrahám a IzákAbrahám a Izák

Ačkoli byli Abrahám a Sára už staří, dostali od Boha zaslíbení, že budou mít syna. Velmi milovali svůj malý zázrak, syna Izáka. Když Bůh požádal Abraháma, aby vzal Izáka a obětoval mu ho, bylo to pro něj nejtěžší životní rozhodnutí. Dojímavý příběh je jednou z největších zkoušek poslušnosti, víry a důvěry v Boha, jakou v Bibli nalezneme. Abrahám ve zkoušce obstál a Boží zaslíbení, že se stane otcem mnoha národů, se mohlo naplnit.
 

 

Král se stal sluhouKrál se stal sluhou

Roky, které následovaly po Ježíšově ukřižování, nebyly pro učeníky ani pro stále rostoucí společenství křesťanů jednoduché. Byly to roky učednictví. Učili se, jak sloužit druhým lidem, aby tím naplňovali Ježíšovo pověření. Apoštol Jakub, vězeň v solných dolech, pozoruje, jak dva dozorci zápasí o privilegium stát se správcem dolu. Vzpomíná, jak Ježíš přijímal děti a jak si pokorně klekl, aby umyl zaprášené nohy svých učedníků. Tento čin pokory, soucitu a ochoty sloužit ukázal, že velkým v jeho království není ten, komu slouží nejvíc lidí, ale ten, kdo slouží. Tato událost se do Jakubova srdce vryla tak silně, že sám pomáhá slabšímu spoluvězni.

 

               Ježíšova modlitba     Elijáš      Ztracený syn
                                    Šalomoun      Odpusť nám naše viny

zde naleznete všechna interaktivní DVD s biblickými příběhy


 Leporela pro nejmenší


Leporela s biblickými příběhy pro nejmenší děti
Christina Goodings, Claire Henley (ilustr.)

Vybrané biblické příběhy ve formě leporel pro předškoláky.

      Ježíšek v Betlémě      Noe a jeho zvířátka      Jonáš a velryba      Ztracená ovečka
         Ježíšek v Betlémě          Noe a jeho zvířátka             Jonáš a velryba                Ztracená ovečka

 

Dotýkáme se a poznáváme

Knížka roztomilým způsobem seznamuje malé čtenáře s příběhem z Bible a současně je intenzivněji vtahuje do příběhu prostřednictvím smyslového vnímání různých skutečností:

Narození JežíšeNarození Ježíše 
Caroline Jayne Church

- od třpytící se hvězdy po jemnou Ježíšovu peřinku.

 

 

Noemova archaNoemova archa 
Caroline Jayne Church

- od drsné sloní kůže po načechranou zaječí kožešinku.

 

 

StvořeníStvoření 
Caroline Jayne Church

- od lesklých rybích šupinek po chlupatou lví hřívu.

 

 

Ztracená ovečkaZtracená ovečka 
Caroline Jayne Church

- od měkké travičky po chundelatý ovčí kožíšek.

 

 

Leporela se skládačkami

Biblické příběhy s jednoduchými skládačkami, jejichž robustní díly zabaví dětské prstíky.

Ježíšovo narození se skládačkamiJežíšovo narození se skládačkami 
Christina Goodings, Claire Henley (ilustr.)

Vánoční příběh převyprávěný v šesti scénách.

 

 

Noemova archa se skládačkamiNoemova archa se skládačkami 
Christina Goodings, Claire Henley (ilustr.)

Příběh o Noemově arše převyprávěný v šesti scénách.

 

 

Dětské modlitby

Půvabné knížky určené pro společnou modlitbu batolat s rodiči. Malé děti se budou s chutí učit barvy duhy a hledat na každém obrázku správné barvy.

                         Modlitby na každý den               
                                 Modlitby na každý den                   Modlitby před spaním

 


Sešity se samolepkami


sešity se samolepkamiZajímavé sešity se samolepkami plné příběhů a ilustrací pro děti (2-6 let) a malé školáky (5-8 let).

Každá publikace nabízí několik příběhů, které si děti mohou přečíst, vyberou si samolepky, kterými doplní příslušný obrázek.

Více informací o těchto sešitech a náhledové obrázky z těchto sešitů naleznete zde.

 


 

Přehled dětskýh knih napříč různými nakladateli naleznete na této adrese:
www.ikarmel.cz/detske

Sekce: téma měsíce   |   Tisk   |   Poslat článek známému