Knihy věnované Janu Pavlu II.

 

Proč svatý?Proč svatý?
Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II.
Slawomir Oder, Saverio Gaeta

V roce 2005 Benedikt XVI. zahájil proces svatořečení Jana Pavla II. a úlohu postulátora svěřil monsignoru Slawomiru Oderovi. Ten ve své knize Proč je svatý shrnuje výsledky zpracování obrovského souboru dokumentů a svědectví, které vrhají nové světlo na různé aspekty života Karola Wojtyły.

více o knize

ukázky z knihy:

Ve znamení utrpení
"Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medžugorji jako zpovědník"


Momentky ze života Jana Pavla II.Momentky ze života Jana Pavla II.
Daniel Ange

Kniha přináší pohled na osobnost Jana Pavla II. skrze okamžiky prožité při setkání s ním, které se hluboce vryly do srdcí. Tyto minipříběhy odkrývají papežovo srdce, otevřené každé bolesti i radosti bližních bez rozdílu náboženského vyznání a společenského postavení. Radoval se s radujícími, plakal s plačícími. Nejen slovy, ale i skutky. Každý, byť sebekratičký příběh je svědectví lásky, soucitu, respektu, radosti i umění vtipného postřehu.

 


Síla v slabosti Jana Pavla II.Síla v slabosti Jana Pavla II.
Stanislaw Dziwisz, Czeslaw Drazek, Renato Buzzonetti, Angelo Comastri

V roce 2005 Jan Pavel II. oslovil svět svým utrpením. Věrný slibu, který dal při zvolení kardinálu Wyszynskému, vedl církev a křesťany do třetího tisíciletí. Svým příkladem a svým slovem se stal pro všechny lidi dobré vůle svědkem pokoje, porozumění a míru. V knize Síla v slabosti Jana Pavla II. jsou spojena vyprávění čtyř mužů, kteří Jana Pavla znali velice osobně. Každý z nich líčí utrpení tohoto papeže při jeho pastýřské službě i v jeho osobním životě. Touto poutavou knihou mohou čtenáři znovu prožít příběh plný oběti, vděčnosti a lásky.

 


Modlitby Jana Pavla II.Modlitby Jana Pavla II.
Zenon Ziólkowski (ed.)

Ten, kdo se modlí, neztrácí duchapřítomnost ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha. A navíc, otvíráme-li se v důvěře Bohu, otvíráme se velkoryseji i bližním, a jsme tedy schopnější stavět svůj život na Božím plánu.

(Jan Pavel II.)

Kniha nám umožňuje vstoupit na cestu modlitby papeže, který k modlitbě nejen vyzýval, ale sám byl věrohodným svědkem její síly a účinnosti. Modlitby pronesené na nejrůznějších místech světa jsou vybrány z celého pontifikátu Jana Pavla II.

více o knize


Vyznání papežského teologaVyznání papežského teologa
Georges Cottier v rozhovoru s Patricem Favrem

Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a záměrů, úspěchů i strádání. Klíčovým tématem jeho rozhovoru s novinářem P. Favrem je tedy osobnost a pontifikát Jana Pavla II.

více o knize

 

 


Deník přátelstvíDeník přátelství
Korespondence mezi Wandou Póltawskou a Karolem Wojtylou
Wanda Póltawská

Neobvyklá kniha o neobvyklém přátelství. Nejde o autobiografii ani o pouhé vzpomínky na Jana Pavla II. V této knize sledujeme autorčin duchovní život skrze zaznamenaná rozjímání, jež posílala svému duchovnímu otci Karolu Wojtyłovi (i poté, co se stal papežem), a 46 listů, kterými jí odpovídal a sdílel s ní a její rodinou svůj život.

 

 


Další knižní tituly

Hledání naděje Mé přátelství s Janem Pavlem II. Život s Karolem Návštěvy Jana Pavla II. u nás Jan Pavel II. blahoslavený

více titulů naleznete zde