Víte, co znamená slovo prorok?

17.9.2023

Slovo „prorok“ (profétés) pochází z řečtiny
a znamená „ten, který oznamuje“.
Prorok je Boží posel.

Izraelský národ nezachovával věrnost jedinému Bohu a začal uctívat pohanská božstva, například boha Baala.

Bůh k nim proto posílal své posly, proroky, a vybízel je, aby se k němu navrátili. Proroci Samuel, Eliáš a Elizeus, Jonáš, Joel, Amos, Ozeáš, Sofoniáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Zachariáš a Malachiáš lidu znovu a znovu připomínali, že ho Bůh miluje, a ohlašovali pohromy, které nastanou, pokud od modloslužby neupustí. Oznamovali také příchod spasitele.

Po nich, po celých čtyři sta let až do narození Ježíšova bratrance Jana Křtitele, žádní další proroci nevystoupili.

 Z knížky (nejen pro děti):

 
Náhled

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému