V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý

3.11.2015

Nedovolme silným emocím, aby nás dostaly pod svou nadvládu.
Negativní emoce nevedou k ničemu dobrému.
V okamžicích slabosti nám zbývá jediné: odevzdat se Ježíši.
Když „se duše cítí slabá jak malé dítě, vší silou se drží Boha;
v těch chvílích žije z čisté víry“.

Abychom mohli užitečně prožít zkušenost vlastní slabosti, měli bychom se vyvarovat zbrklého jednání. Zbrklost se příčí trpělivosti. Může všechno pokazit, protože člověk při ní rychle vyčerpává své síly a propadá znechucení.

V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý. Mnohem více než obvykle je vztahovačný v reakci na slova, gesta a na určitý způsob chování. Často postačí jediné slovíčko, které ho dokáže posílit, ale zrovna tak stačí jediné slovíčko, aby ho uvrhlo do ještě větší prázdnoty a zoufalství. Zbrklost vychází z emocí a nedokáže rozumně uvažovat.

Nechceme-li se dopustit nějaké hlouposti, nedovolme silným emocím, aby nás dostaly pod svou nadvládu. V nelehkých okamžicích zakoušení vlastní slabosti jsou to vždycky negativní emoce, které nevedou k ničemu dobrému. Zbývá nám jediné: odevzdat se Ježíši, jako to dělávala svatá Faustyna: když „se duše cítí slabá jak malé dítě, vší silou se drží Boha; v těch chvílích žiji z čisté víry“.

Když ze slabosti padnu,
budu hledět na tebe,
můj milovaný Ježíši,
jak klopýtáš na Kalvárii,
a tebou posílena,
budu vstávat.
(sv. Terezie od Ježíše z Los Andes)

 

Z knihy: 

365 dní s mystiky Karmelu

Jerzy Zieliński
Info a běžná cena: vázaná, 395 s., 329 Kč
Téma: spiritualita
Vydáno: 2011
Objednací číslo: 101614
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Autor meditací nad karmelitánskými citáty je nám zatím bohužel neznámý, ačkoli v Polsku vydal řadu knih.Velmi dobře vybrané citáty od různých karmelských svatých, doplněné o meditace autora nad texty (cca v proporcích A-T, ale pro celý rok). Převažují sv. Terezie z Ávily, Jan od Kříže a Terezie z Lisieux, ale snaha byla uplatnit všechny světce, kteří něco písemně zanechali.
Jerzy Zieliński, OCD, polský karmelitán OCD, autor mnohých knih pojednávajících o křesťanské spiritualitě, především z perspektivy spirituality Karmelu, jejímž je znalcem.
Klíčová slova
Terezie od Dítěte Ježíše
Terezie od Ježíše
Jan od Kříže
karmelitáni
mystika
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Zieliński Jerzy  
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Terezie od Dítěte Ježíše Terezie od Ježíše Jan od Kříže karmelitáni mystika 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému