Proč zůstávat?

13.7.2012

Proč zůstávat?Mniši z Tibhirine i oranský biskup, všichni biskupové, řádoví představení a mnozí další křesťané v Alžírsku si kladli otázku: Proč zůstávat? Po dlouhých úvahách se rozhodli vytrvat.

Byl to boj se slabostí. Dnes, téměř 15 let poté, bude možné říci, že to byla slabost, v níž se – řečeno po vzoru listu Korinťanům sv. Pavla – nesmírně projevila Boží síla. Podobná místa najdeme v listu Filipanům o „sebezmaření“ Boha v Ježíši Kristu, ale také u již zmiňovaného filozofa Gianniho Vattima. Vzpomeneme si na Ježíšův výkřik na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ – výkřik z bezedné hlubiny opuštění od Boha, která sousedí s Boží blízkostí, jíž se dovolává.
Situace církve (církví) se v moderní době do hloubky proměnila. Dnes nás globalizovaný svět, v němž vedle sebe a často i proti sobě stojí různé kultury a náboženství, staví před naprosto nové výzvy. Není pochyb – dialog a střet jsou klíčovými slovy současnosti a ještě víc budoucnosti. Ale nebudeme k tomu potřebovat nové svědky – postavy kráčející ve stopách „slabého Krista“? Nechť v této souvislosti zazní slova Michela de Certeau, která se dobře hodí pro křesťany setrvávající v Alžírsku:

„Život tu není proto, aby přinášel zisk
a byl uložen v trezoru nějaké věčné banky,
ale naopak proto, aby se riskoval, odevzdával, ztrácel
a zároveň dával do služby.“

 


kniha: Trapisté z Tibhirine
autor: Iso Baumer
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101712-
 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články