Mravenci pod koly aut

8.9.2018

Byl časný podzim a jedna paní si vyšla na procházku po asfaltové silnici. Nalevo od silnice byl smrkový les, napravo svah a potom pole. Slunce svítilo. Paní si na svahu všimla obrovského mraveniště. Mravenci pilně běhali přes silnici do smrkového lesa a sbírali jehličí a chrastí na stavbu mraveniště. Avšak po několika minutách vždy přijelo auto a několik tuctů mravenců přejelo. Ostatní byli trochu zmatení, ale pohybovali se dál v oné smrtonosné stopě.

Žena si pomyslela: Co mám dělat, abych je zachránila? Dala nohu na okraj silnice do mravenčí stopy, aby je přiměla k návratu. Ale mravenci, jak už to u mravenců bývá, začali přes nohu šplhat a  pokračovali ve smrtonosné stopě. A opět přijelo auto a mravence přejelo. Žena běžela do lesa, přinesla větší klacek a položila ho do mravenčí stopy. Ale mravenci, jak už to u mravenců bývá, si našli cestu kolem klacku, navázali na svou pachovou stopu a znovu běhali přes silnici. A opět přijelo auto a mnoho jich usmrtilo. Tu žena uviděla nedaleko skulinu: „Kdybych tam mohla mravence nasměrovat, potom by se skulinou dostali do blízkého lesa, aniž by je něco přejelo.“ Začala tedy mravence nohama popostrkovat, aby je pohnula běžet směrem ke skulině. Skoro jeden metr se jí to dařilo, potom se však první mravenec obrátil a ostatní ho následovali. Běhali ve své obvyklé stopě přes silnici, přijelo auto a některé zajelo.

Žena se zoufale napřímila a vykřikla: „Co mám tedy dělat? Musela bych být jedním z vás a mluvit vaší řečí, abych vám mohla ukázat cestu k životu!“ (autor vyprávění: Monika Nemetscheková)

Toto je zázrak dějin spásy a dar vtělení:
Bůh se stal jedním z nás
a mluvil naší řečí,
aby nám ukázal cestu k životu.

***

Zpracováno podle knihy:
Porozumět Božímu volání
(redakčně upraveno)
 
Porozumět Božímu volání (2. vydání)

Kniha chce čtenáři pomoci objevit a žít vlastní povolání, které má jako člověk, křesťan a Ježíšův učedník.

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému