Zázraky se opravdu dějí

8.8.2016Pán je stejný – včera, dnes i navěky

 

Zázraky se opravdu dějí

Briege McKenna, Henry Libersat
Info a běžná cena: brožovaná, 129 s., 219 Kč
Edice: Osudy
Vydáno: 2016
Objednací číslo: 101975
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Málokterá žena změnila život tolika kněží po celém světě jako irská sestra Briege McKenna. Zajímavé je, že v době, kdy se mnohé katolické ženy v USA domáhají práva na svěcení, sestra Briege se cítí povolána kněze ze všech sil podporovat. Už několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží jim Božím slovem a modlitbou za uzdravení.
Jaké uzdravení? Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu a každý den se učí více ho znát a milovat. Jejím největším darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. Sestra Briege dosvědčuje: „To Bůh dělá divy. Jsem přesvědčena, že nikdo nemůže dělat víc, než ukazovat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho ve vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“ Kéž je tato kniha pro mnohé pramenem povzbuzení a nové naděje, že Pán je stejný – včera, dnes i navěky.
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: McKenna Briege  Libersat Henry  
- tituly z této edice: Osudy
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství