Věrný spolupracovník Mojmír Trávníček

2.8.2011

Věrný spolupracovník Mojmír TrávníčekPo dlouhé nemoci opustil 8. července 2011 tento svět Mojmír Trávníček, literární editor, kritik a spolupracovník Karmelitánského nakladatelství.

Dr. Trávníček byl znám jako spolueditor díla Jakuba Demla (s Bedřichem Fučíkem), autor monografie o Janu Čepovi Pouť a vyhnanství, objevné studie o Františku Křelinovi aj. S Petrem Cekotou spolupracoval na antologii české mariánské poezie Maria Panno, Matko Slova. Pro Karmelitánské nakladatelství zpracoval lektorské posudky na desítky beletristických děl domácích autorů.

Napsal řadu noblesních, mimořádně věcných doslovů k básnickým dílům našich i zahraničních autorů, jež Karmelitánské nakladatelství vydalo. Poslední, již posmrtně vydaný doslov najdou čtenáři v knize Václava Renče Přesýpací hodiny. Z dalších vybíráme jeho doslov k antologii z anglických metafyziků V souhvězdí slávy (přel. Josef Hrdlička), k prvnímu úplnému překladu sbírky Paula Verlaina Intimní liturgie (přel. Gustav Francl) nebo k Rilkeho cyklu básní o Panně Marii Život Mariin (přel. Josef Hrdlička ve spolupráci s Vratislavem Slezákem). Ať odpočívá v pokoji!

Sekce: zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému