Autor Dogmatiky pro studium a pastoraci novým prefektem Kongregace pro nauku víry

16.7.2012

Autor Dogmatiky pro studium a pastoraci novým prefektem Kongregace pro nauku víryGerhard Ludwig Müller, biskup řezenský, teolog, editor sebraných spisů Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. a autor katolické Dogmatiky pro studium a pastoraci, kterou Karmelitánské nakladatelství vydalo v roce 2010, byl v pondělí 2. července 2012 jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry.

Úkolem nejdůležitější ze všech kongregací římské kurie je šířit a hájit učení katolické církve týkající se víry a mravů (teologická nauka; disciplinární otázky; otázky týkající se manželství a kněží). K pravidelné širší komunikaci slouží každoroční plenární zasedání a systematická činnost dvou teologických grémií (Mezinárodní teologická komise, Papežská biblická komise). Běžné otázky a problémy pak řeší kongregace na pravidelných setkáních ve středu. Kongregace pro nauku víry má v současné době 23 členů (kardinálů, arcibiskupů a biskupů), 28 poradců-konzultorů. Na samotném úřadu v Římě pracuje přibližně 45 zaměstnanců.

Gerhard Ludwig Müller (* 1947) je uznávaným odborníkem na poli systematické teologie. V letech 1986 až 2002 působil jako řádný profesor dogmatiky na Katolické teologické fakultě Mnichovské univerzity. V listopadu 2002 se stal biskupem diecéze Regensburg (Řezno). Koncem roku 2007 ho papež Benedikt XVI. jmenoval členem Kongregace pro nauku víry, začátkem roku 2009 i členem Papežské rady pro kulturu. Prefektem Kongregace pro nauku víry byl jmenován 2. července 2012.


Dogmatika pro studium a pastoraciDogmatika pro studium i pastoraci
Gerhard Ludwig Müller
informace a běžná cena: brožovaná, 888 s., 990 Kč

Dogmatika pro studium a pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manuály dřívější doby. Předností této studijní příručky je jasný a přehledný způsob výkladu, který tento manuál zpřístupňuje i začátečníkům v oboru. Studenti a pedagogové ocení komplexnost pojednání – autor nevynechal žádný z podstatných traktátů katolické dogmatiky.

Sekce: zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému