Tokijské květy - Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

18.5.2011

Tokijské květy - Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem PalánemČeský jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři perspektivy je rozhovor s ním něčím víc než jen ochutnávkou exotiky.

Pochopitelně se umí dívat s nadhledem i na českou společnost; dovede klást otázky, které si obvykle neklademe. Jako filozof na ně neodpovídá dogmaticky, nýbrž dává podněty k hledání cesty, třeba i uprostřed protikladů. Jako katolický teolog se nebojí zamýšlet nad inspiracemi přicházejícími z východních myšlenkových proudů. Jako misionář si uvědomuje, že křesťanství stojí na konci jedné velké epochy. A jako moudrý člověk nabízí svou zkušenost a životní moudrost s noblesou, vtipem a pochopením pro jinakost druhého.

Prof. Ludvík Armbruster, SJ (nar. 1928), filozof, teolog, pedagog a kněz. Po maturitě v Praze vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl ještě jako student komunistickou mocí internován a vzhledem ke svému rakouskému občanství vyhoštěn z Československa. Teologii vystudoval ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl také vysvěcen na kněze. Téměř půl století žil a pracoval v Japonsku. V Tokiu působil jako rektor kněžského semináře, přednášel na jezuitské Sophia University, byl ředitelem univerzitní knihovny a posléze univerzitním kaplanem. Po pádu totality se vrátil do vlasti, od roku 2002 zastával dvě volební období funkci děkana Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je držitelem rakouského Čestného kříže za vědu a umění a českého vyznamenání Medaile Za zásluhy.

Aleš Palán (nar. 1965), novinář a spisovatel. Autor či spoluautor více než dvou desítek knih (např. Člověk musí hořeti, Kdo chodí tmami, Dnes jen o té prašivině, Být dlužen za duši, Rozhodni se pro risk, Xenophobe´s guide to the Czechs, Na křižovatce větrů).

 

kniha: Tokijské květy
autor: Ludvík Armbruster, Aleš Palán
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101189-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému