Pramen radosti - Daniel Ange

8.7.2012

Pramen radosti - Daniel AngeV době, kdy závratnou rychlostí ubývají zdroje energie, vyvstává naléhavá nutnost se přeorientovat na neustále obnovující se energii: na radost z Boha, kterou nic a nikdo nemůže nikdy vyčerpat. Vždy a bez přestání z něj budeme těžit sílu, odvahu, radost ze života.

V této knížce nechám ještě více než ve svých předchozích publikacích mluvit ostatní. Nechám zaznít množství hlasů všech dob, aby každý ve své tónině zazpíval vlastní chvalozpěv na božskou radost. (Z autorova úvodu)

Radost se ztrácí ze života lidí, šíří se skepse, smutek, deprese, beznaděj, zoufalství. Náš svět zasáhl smrtelný virus smutku až beznaděje. Kde se skrývá nebeská radost, která sestoupila na naši zem? Ona božská radost, jež se stala člověkem?

Kniha Daniela Ange nás zavede do dvanácti zahrad, kde klíčí, pučí a rozkvétá radost. Odhalí nám, jak tuto nesmrtelnou radost hledat a nacházet. Budeme číst vlastní úvahy autora o křesťanské radosti i citáty mnohých osobností. Pro čtenáře je pozváním k prohloubení vztahu lásky s Bohem, protože jen on je pramenem nepomíjivé radosti.

Daniel Ange (1932) je francouzský kněz a řeholník. V roce 1950 vstoupil do benediktinského řádu, později žil v několika menších nových komunitách zasvěceného života. Dvanáct let strávil jako misionář ve Rwandě (1958-1971). Když se vrátil do Evropy, studoval teologii a několik let žil také jako poustevník. V roce 1981 byl vysvěcen na kněze. Po třiceti letech mnišského života pocítil povolání více se věnovat zvěstování Božího slova, a to především mladým lidem. V roce 1984 založil komunitu Jeunesse et Lumière (Mládež a světlo), která se věnuje formaci mládeže a evangelizaci. Jako kazatel a evangelizátor navštívil více než 40 zemí světa. Velice mu leží na srdci služba chudým, mládeži a ekumenický dialog s pravoslavnou církví. Je autorem řady knih o duchovním životě, překládaných do mnoha jazyků. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšly mimo jiné tituly Momentky ze života Jana Pavla II. (druhé vydání, 2012), Rány zhojené láskou (2011), Raněný pastýř (druhé vydání, 2010), Kdo je můj bratr? (2010), Tvé tělo je stvořeno pro lásku (2000).


kniha: Pramen radosti
autor: Daniel Ange
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101699-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému