Otče, odevzdávám se ti

3.11.2010

Otče, odevzdávám se tiHlavním tématem knihy je poslušnost člověka vůči Boží vůli. Pater Stinissen se zamýšlí nad cestami vedoucími k naprosté odevzdanosti do vůle našeho nebeského Otce, jakož i nad obtížemi, které tento proces duchovního zrání doprovázejí.

Neodvažujeme-li se putovat ruku v ruce s Bohem, čí ruku jinak zvolit? Může nás Bůh zavést na scestí? Můžeme spoléhat více na svůj vlastní, omezený pohled než na Boha, který má přehled o celé cestě? Není směšné myslet si, že to či ono nám bude chybět, že někdo či něco nám může klást překážky? Bůh zná dokonale naše potřeby; co nám dává, je přesně vyměřeno podle toho, co je nezbytné pro naši existenci. On jediný zná naše skutečné potřeby. …

Kdo se dá dobrovolně vést Bohem, kráčí velmi přímou cestou. Ušetří si nekonečně mnoho času a námahy. Většina křesťanů vynakládá velkou část své energie na zápolení s Bohem. Jakmile se přestanou vzpouzet, uvolní se neuvěřitelné množství energie. Najednou kráčíme daleko rychlejším tempem. A jsme mnohem veselejší. Vzpoura proti životu a životním okolnostem způsobuje vnitřní křeč, která je hlavní a nejdůležitější příčinou lidského neštěstí. Jakmile se tato křeč uvolní, všechno je najednou mnohem snazší. Není tu pak místo pro frustraci. Rozčarování vzniká, když nedostaneme to, o čem se domníváme, že to potřebujeme. Když nenastane to, co jsme očekávali. Kdo spoléhá na to, že vše řídí Bůh, nikdy nemůže být zklamán. (ukázka)

Wilfrid Stinissen OCD se narodil roku 1927 v Antverpách. V osmnácti letech vstoupil do řádu bosých karmelitánů. Vystudoval teologii, získal doktorát z filozofie a od roku 1967 žije ve Švédsku, v karmelitánském klášteře Tågarp. Po celé Skandinávii i Evropě je známý jako exercitátor a autor knih o duchovním životě. V Karmelitánském nakladatelství dosud vyšly tyto: Cesta vnitřní modlitby (1995), Modlitba Ježíšova (1996), Noc je mým světlem (1997), Putování k pravdě (1998), Terapie Duchem (2004), I dnes je den Boží (2004), Věčnost uprostřed času (2004), Mluv s nimi o Marii (2005), Křesťanská hlubinná meditace (2007).

 

kniha: Otče, odevzdávám se ti
autor: Wilfrid Stinissen
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101562-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému