Nenajdeme člověka, který by byl nezakusil nějaké krize

19.4.2016

Postoj, který vůči krizi zaujmeme,
rozhodne o tom, zda pro nás krize
bude mít negativní
či pozitivní přínos.

Krize – jaký je původní význam tohoto slova?

Obecné vysvětlení pojmu krize zní: nebezpečná situace. I přes to, že tomu tak často je, to ale přece jen ještě není celá pravda o tomto jevu. Etymologie pojmu krize nás možná překvapí, a pokud ne, jistě nás postaví před poněkud jinou skutečnost, než bychom očekávali. Řecké slovo krisis znamená hledání, volbu, soud, nesouhlas, rozsudek, výklad, vysvětlení či řešení. Všimněme si, že žádný z uvedených významů nemá negativní náboj, žádný z nich nepoukazuje na bezvýchodnou situaci, stagnaci, smrtelnou nehybnost tváří v tvář nelehké zkušenosti. Je tomu přesně naopak, slovo krisis předpokládá aktivitu, která se projevuje odvážným hledáním, promýšlením, řešením a nakonec rozhodováním.

Postoj, který vůči krizi zaujmeme, rozhodne o tom, 
zda se krize nakonec ukáže jako negativní či pozitivní 

Souhrnně můžeme prohlásit, že krize poukazuje na nějaký důležitý, rozhodný bod v našem životě – a postoj, jaký vůči ní zaujmeme, rozhodne o tom, zda se nakonec ukáže jako negativní či pozitivní. Ocitáme-li se v situaci krize, jsme nuceni hledat, řešit a nakonec vyhodnotit a volit. Může z toho plynout dobro či zlo, podle toho, jak se zachováme.

Tento požadavek neustálého rozhodování v nelehkých situacích všedního života, v krizích, nám Bůh představuje jako základní zkušenost lidského bytí. Hledání a rozhodování tváří v tvář situaci zkoušky zůstává naším úkolem. Nemůže nás v tom zastoupit nikdo, dokonce ani Bůh sám. Druzí nám samozřejmě mohou pomoci, ale nemohou převzít zodpovědnost za naše postoje, protože tu jde o náš růst.

Zkušenost krize není v první řadě věcí situace, která nastala. Veškeré břemeno spočívá na našem postoji vůči tomu, co nastalo. Na nás záleží, budou-li plody naší krize dobré nebo špatné.

Krize slouží našemu růstu a rozvoji

Velikou pravdu vyjadřuje rčení, že život je umění volit – a to nejen v obyčejných všedních věcech. Život je umění správně se rozhodovat hlavně v klíčových a rozhodujících krizových obdobích.  Krize je přirozená, i když zároveň nelehká životní situace. Nenajdeme člověka, který by byl zproštěn zkušeností tohoto typu.  Krize slouží našemu růstu a rozvoji.

Růst je zákonem a smyslem života. Život, jenž by se uzavřel před zkušeností růstu, by odporoval své podstatě. Růst ovšem není pohodová záležitost, nýbrž je to riziko, které si žádá oběti a úsilí. Tak to vyjadřuje i prastaré přísloví, když říká, že strom roste za cenu popraskané kůry. Bolest, zdánlivé ztráty a odumírání jsou ve skutečnosti procesem růstu a zrání. Procházení řetězem krizí můžeme přirovnat k ptačímu pískleti, jež se proklubává vaječnou skořápkou, která je uzavírala před světem. Je to obraz našeho klubání se ze skořápky sobectví ke krásnějšímu a hlubšímu životu. Ve zkušenosti krize dochází k setkání nadpřirozeného života s přirozeným. Toto setkání je pro nás darem a zároveň úkolem. Jde o proces zahrnující všechny dimenze našeho života.

Prožijeme-li svou těžkou zkušenost správným způsobem 
a odevzdáme-li ji v důvěře Ježíši, 
krize před námi otevře nové možnosti 
a přispěje k našemu duchovnímu růstu.

Zpracováno podle knihy Krize očima víry. 
Redakčně upraveno

 

 

 

Krize očima víry

Jerzy Zieliński
Info a běžná cena: brožovaná, 120 s., 159 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101946
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z hlediska víry. Publikace byla zamýšlena jako sedmidenní exercicie, které si lze udělat také soukromě a uvažovat při nich o důležitých otázkách: Co je to krize? Proč přichází? Existuje v ní naděje? Jak krizi prožívat? Jak objevit její hodnotu?
Naše přirozenost se většinou zdráhá přijmout to, co s sebou krize přináší. Bojíme se utrpení, nejistoty a bezradnosti, jež krizi často provázejí. Je to však skutečně jediná pravda o krizi? Víra nám krizi ukazuje jako cennou zkušenost na cestě k duchovní zralosti, která před námi otevírá dosud neznámé obzory. 
Jerzy Zieliński OCD je vikář krakovské provincie bosých karmelitánů, známý exercitátor a také autor mnoha knih o křesťanské spiritualitě, převážně z perspektivy spirituality Karmelu. Karmelitánské nakladatelství vydalo jeho knihy Duchovní boj (2011), 365 dní s mystiky Karmelu (2011) a Pod ochranou škapulíře (2014).
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Zieliński Jerzy  
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému