Modlitba za rodinu (Jan Pavel II.)

28.12.2023

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi láska a život,
učiň, aby se každá lidská rodina na zemi
stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky pro generace,
které se neustále obnovují.

Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými naše rodiny někdy procházejí.

Na přímluvu Svaté Rodiny z Nazareta také dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
plodně naplňovala své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista, našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život
na věky věků. Amen.

(papež sv. Jan Pavel II.)

 

Z KNIHY:

Náhled

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému