Klasika světové literatury konečně v novém českém překladu

25.11.2015

Klasika světové literatury konečně v novém českém překladuPo bezmála devadesáti letech vychází v novém českém překladu klasika světové i křesťanské literatury: Vyznání svatého Augustina. Vyznání berou do ruky jak ti, kdo s Augustinem sdílejí jeho katolickou víru, tak ti, kdo křesťanství odmítají. Proč tomu tak je, naznačuje známý španělský filozof Ortega y Gasset. Ten kdysi prohlásil, že Augustin je mezi starověkými mysliteli jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka.

Augustin se se svými čtenáři dokázal podělit o cosi velmi lidského, co zná každý, kdo jen trochu přemýšlí o vlastním životě a touží po pravdě, dobru, kráse a štěstí. Vyznání jsou upřímným a zároveň brilantně napsaným svědectvím o tom, co Augustin hledal, jak dlouho to hledal, co mu nedalo spát, co přijal. Jeho pochybnosti, váhání i zápolení pomáhají paradoxně v tomto nejistém světě nacházet pevné body i nám. Augustin má pronikavý intelekt, zdůrazňuje niternost a svobodu, ale také to, že láska k Bohu i k člověku je především vztah. To vše je živou vodou i pro současné myšlení.

Slavná duchovní autobiografie jedné z nejvýznamnějších osobností křesťanských dějin vycházela dosud v překladu Mikuláše Levého z roku 1926. Tento překlad už notně zastaral a stal se pro mnohé spíše překážkou než pozváním do myšlenkového světa učitele křesťanského Západu. Karmelitánské nakladatelství vydává překlad zcela nový, podle posledního kritického vydání. Kniha obsahuje uvedení do díla z pera patrologa Davida Vopřady; překlad s cennými věcnými vysvětlivkami a biblickými a literárními odkazy; čtyři drobnější Augustinovy texty, v nichž se k Vyznáním sám vrací; vydavatelskou poznámku s kompletní českou bibliografií a tři druhy rejstříků (biblické odkazy; literární díla, na něž se odkazuje; osobní a místní jména).

Z latiny přeložili: Ondřej Koupil, Marie Kyralová a Pavel Mareš. Úvod napsal a poznámkami opatřil David Vopřada.

 

Vyznání

Překlad pro 21. století
Sv. Augustin
Info a běžná cena: vázaná, 444 s., 590 Kč
Téma: spiritualita, teologie
Edice: Fontes
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101300
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. Nadčasová popularita knihy spočívá hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí nejen o lidské křehkosti, ale i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 
Poslední, opakovaně vydávaný český překlad Vyznání pochází z roku 1926 a jazykově už notně zastaral. Karmelitánské nakladatelství přináší nový překlad díla pro čtenáře 21. století, doplněný o odborný úvod, vysvětlivky a rejstříky. 
Aurelius Augustinus (354–430) patří mezi největší myslitele křesťanského Západu. Narodil se v severoafrickém Thagaste, byl učitelem rétoriky v Kartágu, Římě a Miláně. Jeho duchovní hledání vyvrcholilo v roce 387 obrácením ke Kristu a křtem z rukou milánského biskupa Ambrože. Augustinovo rozsáhlé dílo ovlivňuje křesťanskou teologii, duchovní život i kulturu až do současnosti.
Klíčová slova
Augustin
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Augustin   
- tituly z této edice: Fontes
- Tituly k tomuto tématu: spiritualitateologie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Augustin 
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství

 

 

 

Medailonky týmu redaktorů:

Ondřej Koupil (1972) je bohemista, překladatel, knihovník Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a vedoucí redaktor zdejší edice Pietas benedictina. Autor knihy Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. Z latiny přeložil Augustinovy spisy Odpověď Simplicianovi a O křesťanském boji, Útěchu mého putování Girolama Savonaroly, O stupních pokory a pýchy sv. Bernarda z Clairvaux. Spolupřeložil Život jurských otců, Kassiánovy Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí a Řeholi sv. Benedikta z Nursie.

Marie Kyralová (1937) je klasická filoložka, překladatelka. Dlouhá léta byla editorkou Komenského latinských spisů, komentářů k nim a redakce komentářů v rámci souborného kritického vydání Komenského díla. V 90. letech byla šéfredaktorkou katolického nakladatelství Zvon. V roce 2002 se stala členkou překladatelské skupiny Liturgické komise České biskupské konference, která zpracovala reedici Českého misálu. Z latiny přeložila Augustinův spis O náboženském vyučování a od Brunona z Querfurtu Život svatého Vojtěcha.

David Vopřada (1978) je sídelní kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval teologii a patristickou vědu na Patristickém institutu Augustinianum Papežské lateránské univerzity v Římě. Je autorem knih Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože a Svatý Ambrož a tajemství Krista. Z latiny přeložil Augustinova Vánoční kázání.

Pavel Mareš (1976), bohemista, redaktor Karmelitánského nakladatelství a zastupitel Prahy 10. Jako korektor a redaktor spolupracoval na českém vydání Jeruzalémské bible. Z latiny přeložil Augustinovo Kázání ke katechumenům „O Vyznání víry“ a revidoval překlad spisu O věčné blaženosti svatých sv. Roberta Bellarmina.

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Projekty KNA: Jsme na facebooku: