JAK JE SMUTNÝ, BOŽE, ŽIVOT BEZ TEBE (Terezie z Avily)

4.2.2016

Jak je smutný, Bože,
život bez tebe!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned!

Velmi dlouhá cesta
je na této zemi,
trudný, krušný pobyt,
tvrdé vyhoštění.
Sne můj zbožňovaný,
odsud vyveď mne!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Truchlivý je život
až k nejzazší mezi:
vždyť nežije duše,
když vedle ní nejsi.
Ó má lásko sladká,
jak nešťastná jsem!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Ó ty zhoubná smrti,
odstraň moje žaly!
Duši vysvobodí
tvoje sladké rány.
To štěstí, můj Milý,
stanout u tebe!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Všechna světská láska
tento svět jen vzývá;
ale láska božská
po nebeské vzdychá.
Bez tebe, můj Bože,
kdo žít dokáže?
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Je pozemský život
zápas vytrvalý;
v nebi je to místo,
kde je život pravý,
Dovol mi, můj Bože,
ať tam žiji též.
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Vždyť kdo by se děsil
smrti těla tady,
když skrze ni dojde
nekonečné slasti?
Slasti milovat tě,
Bože, bez konce.
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Zarmoucená duše
sténá, do mdlob padá.
Která bez milého
vydrží být sama?
Kéž již skončí, skončí
hoře nezměrné!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Na udici lstivou
kapřík zachycený
v smrti najde konec
svého utrpení.
Běda, já též trpím,
Milý, bez tebe.
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Marně moje duše
hledá tě, můj Pane;
neviditelností
maříš jí to stále.
To ji rozněcuje,
až v pláč propukne:
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Ach, kdy tedy hodláš
vejít do mé hrudi,
Bože, již se bojím,
že tě ztratím v duši.
Vyslovím, co žádá
velký zármutek:
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Dej, Pane, ať skončí
tato agónie;
pomoz služebnici,
jež po tobě nyje.
Okovy mé rozbij,
ať již šťastná jsem.
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned.
 
Leč ne, Pane drahý,
právem trpím nyní,
odpykat si musím
své nesmírné viny.
Kéž slyšíš, jak v slzách
říkám upřímně:
„Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned!“
 

 

Z knihy:

 

Sebe ve mně hledat musíš

Básně sv. Terezie od Ježíše
Terezie od Ježíše
Info a běžná cena: brožovaná, 76 stran, 149 Kč
Téma: spiritualita, poezie
Edice: Poezie
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101991
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Kompletní soubor básní svaté Terezie od Ježíše vychází v češtině poprvé, a to ve vynikajícím překladu našeho předního hispanisty Doc. Miloslava Uličného.
„... Duše tehdy neví, co dělat. Neví, zda má mluvit nebo mlčet, ani zda se smát nebo plakat. Jde o slávyplnou hloupost, nebeské bláznovství, kde se učí opravdové moudrosti. Mohutnosti mají schopnost zabývat se věcmi jen v Bohu. Pronáší se tu mnoho slov chvály na Boha, a to bez jakéhokoli řádu, pokud je neuspořádá sám Pán. Duše by chtěla propuknout v chválu a je celá bez sebe: líbezný nepokoj!...
Těmito uchvacujícími slovy nám sama Terezie dává nahlédnout do okamžiku vzniku své poezie. Byla to v první řadě její mystická zkušenost, která ji takřka „nutila“ alespoň částečně vyjádřit nevyjádřitelné. Tak vznikají básně velmi intimní, v nichž světice odhaluje své ženské srdce, které je zamilované do svého Snoubence a zároveň trýzněné touhou po Něm.
Kromě tohoto typu poezie jsou ještě známé různé příležitostné a didaktické Tereziiny básně, v nichž autorku můžeme poznat jako učitelku a matku svých sester. O tom, že uměla „veršovat“ a že to dělala často, existují mnohá svědectví; například Julián z Ávily popisoval, že světice během cest při zakládáních ráda „skládala popěvky, a to velmi dobré, protože to dobře uměla“. Tyto verše Terezie tvořila pro pobavení svých spolusester při rekreacích a na vánoční svátky nebo proto, aby jim jednoduchou formou předala – jako například na začátku řádového půstu či při slibech sester – svůj ideál života bosých karmelitek. 
Na konci tereziánského jubilea, pětistého výročí narození světice, vám je předkládáme v hodnotném přebásnění pana Miloslava Uličného.
(vybráno z předmluvy Sr. M. Milady od Spasitele světa)
Klíčová slova
Terezie od Ježíše
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Terezie od Ježíše   
- tituly z této edice: Poezie
- Tituly k tomuto tématu: spiritualitapoezie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Terezie od Ježíše 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému