Obrácení

18.6.2010

ObráceníJežíšova první slova v Markově evangeliu zní: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Obrácení tedy má výrazně formovat celý náš život, a dokonce k němu podstatně patří. Důvodem je blízkost Božího království. Jsme vyzýváni k obrácení, protože Bůh je blízko, protože milosrdný a dobrotivý Bůh se nám přiblížil v Ježíši Kristu. Máme se odvrátit sami od sebe a obrátit se k Bohu.

Základní ohrožení našeho života spočívá v tom, že kroužíme sami kolem sebe a stále se ptáme, co nám život přinese. Jde tedy o nás a o náš blahobyt. To je podle Ježíše bludná cesta, která vede do slepé uličky. Se svou výzvou k obrácení mne Ježíš staví před otázku: Vede tvůj život do prázdna, nebo k plodnosti, k růstu, nebo k ustrnutí, k životu, nebo k smrti? Směřuješ na této cestě ke svému skutečnému já, nebo před ním utíkáš? Obrátit se znamená přimknout se k Bohu. Když se obrátím k Bohu a kráčím mu vstříc, směřuji ke svému pravému bytí, k svému skutečnému já.

Pán Ježíš vidí obrácení v tom, že uvěříme v evangelium, v radostné poselství, které hlásá Boží uzdravující a milující blízkost. Víra v Ježíšovo slovo nás osvobozuje od strachu, že bychom mohli minout svou pravou cestu. Výzva k obrácení je pozváním k životu v Boží blízkosti.

Vlastní význam slova řeckého slova metanoia, které se v českých vydáních Nového zákona překládá slovem obrácení, je „změnit smýšlení“, „jinak myslet“. Meta může také znamenat „za“. Potom by metanoia znamenala „vidět za věci“, tedy „za každým člověkem a za celým stvořením vidět samého Boha, poznávat Boha, který k nám mluví ve zkušenostech našeho každodenního života“. Tedy poznat to podstatné, co je ve všem přítomné, i když skryté. Ježíš mluvil o lidech, událostech a ostatních skutečnosti světa tak, že ze všeho, o čem mluvil, vyzařoval Bůh, který je přítomný svou uzdravující milostí. Metanoia znamená vidět všechno Ježíšovýma očima, abych ve všem, co mne potká, poznával Boha, který ke mně mluví prostřednictvím mých setkání s lidmi, krásných zážitků i prožitých neštěstí, úspěchů i neúspěchů, prostřednictvím mých myšlenek i slov, která mi říkají druzí lidé. Metanoia znamená vždy počítat s tím, že Bůh je mi blízko, že mě oslovuje, že o mě pečuje.

 

kniha: Svátost smíření
autor: Anselm Grün
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101455-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému