srpen 2010 - Měsíc s Matkou Terezou

12.7.2010

srpen 2010 - Měsíc s Matkou Terezou26. srpna 1910 ve Skopje přichází na svět Anežka (Agnes) Bojaxhiu, budoucí Matka Tereza z Kalkaty. Letos v srpnu si připomínáme 100. výročí narození Matky Terezy. Tématem tohoto měsíce je tedy Matka Tereza. Chceme Vám představit několik zajímavých knih.


Měsíc s Matkou Terezou


Internetový obchod iKarmel.cz
- rozdělení knih souvisejících s postavou Matky Terezy

Klíčové slovo:

Matka Tereza

 

Internetová encyklopedie iEncyklopedie.cz
- hesla, která se vztahují k postavě Matky Terezy

Matka Tereza     Misionářky blíženecké lásky


Temné noci Matky Terezy, Greg WattsTemné noci Matky Terezy 
Greg Watts

Matka Tereza je moderní ikonou lidské dobroty, empatie a lásky. Jak se však stala prostá dívka z Albánie tak významnou, mezinárodně uznávanou osobností? Publikace Grega Wattse přináší její duchovní životopis, z nějž vyvstává barvitý, hluboce lidský portrét této inspirující ženy. Zabývá se jejím příběhem od doby, kdy se jako mladá řeholnice vydala do ulic Kalkaty, aby se tam starala o nemocné a umírající. Její vize vyústila v založení kongregace Misionářek lásky, která dnes působí ve více než 120 zemích světa.
Teprve nedávno vyšla najevo překvapivá skutečnost: Zatímco si svět myslel, že Matka Tereza má horkou linku k Pánu Bohu, ona celou dobu bojovala s pocity prázdnoty, vyprahlosti modlitby a odmítnutí Bohem. Autor uvádí i další zkoušky a četné kritické hlasy, kterým Matka Tereza musela čelit. Navzdory překážkám zvenčí a duchovní temnotě, kterou prožívala uvnitř, však věrně pokračovala ve svém díle, které zasáhlo nesmírné množství lidských životů na celém světě.

Greg Watts je britský novinář a spisovatel. Svou kariéru začínal před dvaceti lety v katolickém týdeníku The Universe a pravidelně píše do mnoha periodik včetně The Catholic Times. Provozuje také mediální školu Fruit of the Vine Media v Londýně. Je autorem mnoha úspěšných titulů, v Karmelitánském nakladatelství vyšla v roce 2006 jeho kniha Dělník na vinici − Portrét papeže Benedikta XVI.

ukázka z knihy

 


Matka Tereza ve svém životě jen málokdy zažívala pocit Boží přítomnosti

"Čím více Boha poznáváme, tím více mu budeme důvěřovat."


Pojď, buď Mým světlem!Pojď, buď Mým světlem!
Matka Tereza, Brian Kolodiejchuk (ed.)

Matka Tereza se už za svého života stala doslova symbolem milosrdenství pro lidi všech vyznání a životních cest. Její péče o nemocné, umírající a chudé, žijící na okraji společnosti, se setkala s uznáním a úctou po celém světě. Lidé obdivovali její prostotu a opravdovost a byli přitahováni radostí a pokojem, které z ní vyzařovaly. Málo se však zatím vědělo o jejím skrytém duchovním životě a o jejích vnitřních zápasech. Skoro nic také nebylo až do současné doby známo o zjevení, v kterém jí Kristus odhalil poslání jejího života: Pojď, buď Mým světlem.
Otec Kolodiejchuk v této knize zpřístupňuje korespondenci Matky Terezy a další dosud nepublikované texty: její deník, zápisky z duchovních cvičení, veřejné promluvy, svědectví o jejím životě… Zachycuje tak všechny podstatné události jejího života a povolání. Můžeme spatřit pravou tvář její svatosti a odhaluje se nám celá hloubka a dramatičnost jejího vnitřního života. Matka Tereza zde vystupuje jako mystička, jejíž vnitřní život hořel ohněm služebné lásky a jejíž nitro bylo připravováno a očisťováno silnými zkouškami víry a skutečnou temnou nocí duše.

Brian Kolodiejchuk, MC, Ph.D., se narodil ve Winnipegu v Kanadě. S Matkou Terezou se poznal v roce 1977 a spolupracoval s ní až do její smrti v roce 1997. Od roku 1984 patří ke Kněžím – Misionářům lásky, mužské větvi řeholní rodiny Matky Terezy. Pracuje jako ředitel Centra Matky Terezy a je postulátorem v procesu jejího svatořečení.

ukázka z knihy


"Svatost není v pocitech nebo představivosti, je to skutečnost. Jedna věc, která mi v tom pomáhá a pomůže i vám: skutky lásky jsou skutky svatosti."
"Jestliže se někdy stanu svatou - pak budu určitě světicíc "temnoty". Budu stále odcházet z nebe - abych zažehla světlo těm, kdo jsou na zemi v temnotě."


Matka Tereza - zář lásky, Maria Di LorenzoMatka Tereza - zář lásky
Maria Di Lorenzo

Do rukou českých čtenářů se dostávají přehledné a čtivé dějiny charitativního díla Matky Terezy, obohacené o dokumentaci z její beatifikace. Kalkatská sestra, zakladatelka Misionářek lásky, oslovovala mnohé svou moudrostí a specificky mateřským rysem své zbožnosti. Ve svém praktickém přístupu k duchovnímu životu se v mnohém inspirovala myšlenkami svatého Ignáce z Loyoly. Bude pro nás možná jistým překvapením, že Tereze z Kalkaty neleželo na srdci jen zmírňování tělesné bídy těch nejubožejších a nejpotřebnějších. Svým povzbuzováním se snažila rovněž odstraňovat duchovní bídu ze života lidí v západním světě.

Za nejvzácnější z celé knihy lze patrně považovat úryvky dosud neznámých dopisů Matky Terezy, objevených teprve po její smrti. Odhalují se v nich dvě velká tajemství jejího života: počátek jejího povolání, inspirovaný samotným Kristem, a temná noc ducha, která toto povolání doprovázela. Můj úsměv je plášť, který přikrývá nesmírné množství bolestí, řekla jednou. Svému důvěrníkovi, kalkatskému arcibiskupovi Perierovi, sestra z Kalkaty napsala: Kupředu mě vede jedině slepá víra, protože, popravdě řečeno, ve mně je velká temnota... Živá touha po Bohu je strašlivě bolestivá, nicméně temnota stále houstne. Jak strašlivé protiřečení je přítomno v mé vlastní duši! Kniha je poutavým svědectvím o její velké vnitřní trýzni i její statečné víře.

ukázka z knihy


„Aby byla láska plodná, musí se sdílet.“


Matka Tereza a Panna MariaMatka Tereza a Panna Maria
Joseph Langford

Lidé, kteří prosluli svatostí, měli většinou vřelý vztah k Matce Boží. Nejinak je tomu u drobné ženy vzešlé z albánského národa Agnes Bojaxhiu, která je dnes na celém světě známá jako Matka Tereza. Její obrovské dílo na pomoc chudým a strádajícím, v nichž viděla Krista, by se nikdy nebylo mohlo uskutečnit, kdyby se doslova nedržela za ruku Panny Marie. K budování co nejužšího vztahu k Panně Marii vedla také své sestry, Misionářky lásky, i ty, kdo s nimi sympatizují.
V této knížce nám autor dává nahlédnout do vztahu Matky Terezy k Panně Marii na základě vlastní zkušenosti, protože je sám členem její rozvětvené duchovní rodiny a Matku Terezu i její spiritualitu dobře zná. V závěru knihy najde čtenář stručný popis zjevení Panny Marie v Guadalupe.

Joseph Langford MC začal spolupracovat s Matkou Terezou v době, kdy studoval teologii v Římě. Roku 1983 ho Matka Tereza vybídla, aby se stal spoluzakladatelem kněžské větve její kongregace, Misionářů lásky. Pater Langford žije dnes v mateřském domě této komunity v Tijuaně v Mexiku.

ukázka z knihy


"Když budeme Naší Paní nablízku, dá nám svého ducha milující důvěry, naprosté odevzdanosti a radosti."


Novéna s Matkou TerezouNovéna s Matkou Terezou

Rozjímání nad prostým, a přesto hlubokým učením novodobé světice nám může pomoci, abychom rostli ve vztahu k Ježíšovi a učili se milovat a sloužit jako ona: „Vše pro Ježíše skrze Marii tím, že konáme malé věci s velkou láskou.“

 

 


"Musíme se stát svatými ne proto, že se chceme cítit svatí, ale proto, že musíme umožnit Kristu, aby v nás plně žil svůj život."


 

Sekce: téma měsíce   |   Tisk   |   Poslat článek známému