Svatodušní novéna

30.5.2019

Svatodušní novéna (3. vydání)
Svatodušní novéna
Vojtěch Kodet

Už ve Skutcích čteme, že se apoštolové s Matkou Páně modlili devět dní o seslání Ducha Svatého. Od té doby se křesťané modlí svatodušní novénu už každoročně, vždy před slavností Seslání Ducha Svatého. Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně.