Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná

4.9.2016

Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebnáToto dílo otce Josephfa Langforda není v našem prostředí první knihou o světově známé misionářce Matce Tereze z Kalkaty, dnes už svaté. Například jiná kniha otce Langforda Matka Tereza a Panna Maria (vyšla též v Karmelitánském nakladatelství) je stručným uvedením do mariánské spirituality ve světle zjevení v Guadalupe. Překvapení, s jakým bylo přijato publikování korespondence a zápisků světice v modře proužkovaném bílém sárí, se týkalo jejího osobního duchovního života (v českém překladu Pojď, buď mým světlem). Za její radostí zářící vrásčitou tváří se po celá desetiletí skrývala temnota duchovní noci. Odvažuji se však vyslovit přesvědčení, že Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná.

Po přímém autobiografickém svědectví přichází nyní misionář a teolog, spoluzakladatel kněžské větve Misionářek lásky, aby nás pozval k životu ze stejného zdroje, z kterého bohatě čerpala ona maličká nevěsta Kristova. Tato kniha je tedy také o Matce Tereze, ale je to v první řadě kniha pro nás.

Ano, hlavní přínos Skrytého ohně Matky Terezy vidím v tom, že ukazuje cestu víry Matky Terezy jako duchovní cestu, k níž je zván každý Ježíšův učedník. Otec Langford brzy po setkání s Matkou Terezou poznal, že to nejcennější, co měla předat svým současníkům a budoucím generacím, nebyl příklad nějaké humanistické charity, ale obnovený způsob plného života víry, života z Ježíše. „Ježíš je mé všechno ve všem“ –, bylo duchovním krédem Matky nejchudších z chudých. A to je odpověď na všechny krize, osobní i světové, hmotné i duchovní, kterým dnes společnost i církev čelí. A ono hluboké zakotvení v Bohu a rozlévání jeho vždy svěží lásky v nezištné, až vyčerpávající službě chudým v jakémkoli ohledu, je možné skrze každodenní žití z tajemství Kristova kříže.

Duchovní nauka, kterou autor v knize předkládá, vznikala uprostřed jeho kněžské služby. Vzpomínám, jakým světlem v mém osobním životě byla před deseti lety duchovní cvičení ve Fatimě, která vedl otec Langford. On neučil a nepřednášel, ale kázal a žil. Díky němu jsme schopni onen vydatný pramen Ježíšovy žízně, který dennodenně živil pokornou službu Matky Terezy, vidět v obrovské šíři biblického poselství a dějin spásy. To on s trpělivostí sebral a prostudoval bohatou církevní tradici a poukázal na to, že ten poněkud přehlížený motiv Boží žízně oživoval práci vynikajících teologů a oblažoval srdce mystiků a mystiček. On také v posledních letech kompetentně vysvětloval, že duchovní noc Matky Terezy nebyla v žádném případě nějakou „krizí víry“, jak to nazývaly pokleslé žurnalistické a rádoby teologické komentáře, ale naopak „triumfem víry“, znamením neochvějného zakotvení v Kristu.

Nemohu si odpustit vzpomínku na krátký pobyt otce Langforda v Praze, když před několika roky vedl na hradčanské Loretě kněžské exercicie. V mé paměti bude vždycky spojovat Janovu mystickou hloubku a Pavlovu misionářskou lásku. Jako pro Matku Terezu, i pro něj byl Kristův kříž souhrnem celého evangelia. A tajemství kříže zase krystalizovalo v jediném Ježíšově slově „žízním“. Otec Josephf tehdy s poukazem na sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince z Brindisi, s jejichž obrazy se tu v Praze setkával, naléhal, aby se kněží víc než z knih připravovali na kázání evangelia osobním nasloucháním a rozmlouváním s Ježíšem na kříži. A jedna sestra se mi svěřila, co jí odpověděl na její prosbu o radu, když měla jet na návštěvu své rodiny nacházející se v nesnadných okolnostech: „Hlavně je, sestro, nechtějte snímat z jejich kříže“.

Takový byl otec Jossephf Langford. Po těžké nemoci zemřel dne 14. října roku 2010 v komunitě svých bratří v mexické Tijuaně ve věku 59 let. Tato kniha je jeho životním odkazem,. nebo lépe řečeno odkazem Ježíše, který skrze Matku Terezu vzkázal naší době, jak je krásné žít naplno z evangelia. A otec Langford posloužil svými dary, aby dal tomuto odkazu systematickou podobu a nabídl nám novou příručku duchovního života a modlitby.

Nelze než si přát, aby všem, kdo tuto knihu vezmou do ruky a budou číst, pomohla být misionáři a misionářkami ve stopách kalkatské světice a aby je dovedla ke svatosti.

P. Jaroslav Brož

 

kniha: Skrytý oheň
autor: Joseph Langford
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101540-

Více knih věnovaných Matce Tereze naleznete zde.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému