Velikonoce

21.4.2019

VelikonocePo dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.

Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních Ježíšových učedníků a učednic onoho velikonočního rána v Jeruzalémě. …
Zdá se, jako bychom skoro slyšeli jejich hlasy:
hlas Marie z Magdaly, která jako první viděla zmrtvýchvstalého Pána v zahradě blízko Golgoty;
hlasy žen, které ho doprovázely a které – vystrašené a šťastné – běžely podat učedníkům zprávu o prázdném hrobu;
hlasy obou učedníků, kteří se vydali smutní na cestu do Emauz a vrátili se večer do Jeruzaléma plni radosti z toho, že slyšeli Ježíšovo slovo a znovu ho poznali „při lámání chleba“;
hlasy jedenácti apoštolů, kteří ho týž večer viděli, když se mezi nimi objevil ve večeřadle, ukázal jim rány po hřebech a kopí a řekl: „Pokoj vám!“

Tato zkušenost jednou provždy vepsala aleluja do srdce církve! A také do našeho srdce.

 

kniha: 365 dní s Benediktem XVI.
autor:
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
 

Knížky k tématu Velikonoce naleznete zde

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému