Ježíši můj, podpírej mě, až přijdou obtížné dny

13.4.2023

Ježíši můj, podpírej mě, až přijdou obtížné a pochmurné dny,
dny bolestných zkušeností, dny zkoušek,
až utrpení a ochablost začne doléhat na mou duši i tělo.
Podpírej mě, Ježíši, dej mi sílu snášet utrpení.
Všechna má naděje je Tvé nejmilosrdnější Srdce,
nemám nic ke své obraně, jedině Tvé milosrdenství,
v ně kladu všechnu svou důvěru.

I když se cesta tak hrozně ježí trny, nebojím se jít vpřed;
i když se na mě sesype krupobití pronásledování,
i když mě přátelé opustí,
i když se všechno spikne proti mně,
i když obzor potemní,
i když se strhne bouře a pocítím, že jsem úplně sama a musím všemu čelit,

tehdy zcela klidná důvěřuji Tvému milosrdenství,
ó můj Bože, a má naděje nebude zklamána.

 

Z knihy:

image:Image náhled produktu 365 dní se svatou Faustynou
365 dní se svatou Faustynou

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému