Nevím, jak začít číst Bibli

4.4.2022

Nevím, jak začít číst Bibli! Na to je nejlepší rada: Nějak vůbec začít. A jít – cestou se pak vychytají chyby. Mnohým se osvědčilo číst biblické texty ze mše příslušného dne nebo následující neděle. Tyto texty mají tu výhodu, že jsou relativně srozumitelné a obsažné, tj. použitelné pro náš život (na rozdíl třeba od těžších starozákonních textů s rodokmeny či liturgickými předpisy). Navíc pokud budeme pracovat s těmito texty, budeme neseni vědomím, že nejsme sami, protože nad nimi spolu s námi prodlévá celá církev po celém světě.

Samozřejmě se nabízí i jiná cesta, a to číst na pokračování určitou vybranou knihu. To však předpokládá větší trpělivost a houževnatost. K tomuto podnětu bych rád uvedl svědectví od jedné paní: „Před časem jsem dostala ten dar, že jsem přečetla celou Bibli, slovo od slova, tak, jak je svázána, od Genesis po Zjevení. Přečetla jsem první den Genesis, druhý den Exodus, za pět dní jsem přečetla knihy Mojžíšovy. Tímto závratným tempem jsem přečetla celou Bibli, dělala jsem si dost podrobné výpisky z každé knihy. Byl to ale dar toho období. Díky tomu, že jsem bydlela sama, měla jsem ideální podmínky. Zamilovala jsem si Starý zákon, jsou to toužící, milosrdné, žárlivé oči Boha, které na nás neustále čekají.“

Existují i plánky, jak přečíst Písmo za rok (či dva roky): tyto pomůcky napomáhají k průběžnému poznání celé Bible. Každý den musíte přečíst větší celky, které tím pádem nejsou příliš vhodné k větší (a hlubší) modlitbě. Výhoda těchto plánů spočívá v tom, že umožňují vhled do celkového kontextu Písma.

Konečně je třeba dodat, že hlavní problém nepředstavuje ono „nevím, odkud začít“, ale spíš „potřebuji si zamilovat Písmo“. Nezasáhl mě však (aspoň někdy) určité slovo z Písma? Pokud ano, poznal jsem, že je tato kniha pro mě – a že stojí za to se jí zabývat. A opět se vracíme k tomu, o čemž jsme už mluvili: na počátku je milost, dar „vábení“ k Božímu slovu. O to mohu a mám prosit.

 

Z knížky:

Náhled

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému