Píšu vám, milí pastýři od Betléma

24.12.2023

... Nebyli jste žádní prostomyslní chudáčci, jinak by vám těžko někdo svěřil svá stáda. Byli jste typickými příslušníky národa kočovných pastevců, vědomi si své odpovědnosti i ceny. Nemohli jste se – daleko od vesnic a měst – spoléhat na cizí pomoc, museli jste se umět rychle a správně rozhodovat. Mnohdy vám nezbylo než se zbraní v ruce vystoupit na obranu proti dravé zvěři i lidským zlodějům. Vaše ruce, tváře i způsoby byly hrubé, zcela cizí umělé hladkosti městských obchodníků a farizeů. Spali jste na zemi, pod nebem plným hvězd, – a vzhlíželi jste k němu.

 

***

I stalo se, že pastýři, když od nich andělé odešli do nebe, mezi sebou řekli:
„Pojďme až do Betléma a podívejme se, co se stalo a co nám Pán oznámil.“ (Bible Lukáš 2,15)

Vzpomněl jsem si na vás, milí pastýři, jako mnozí v tento předvánoční čas, když oprašují figurky betléma a cosi stále ještě schází do kompletní  idylky. Ano, roztomilí růžolící pastuškové s chundelatými ovečkami v náručí, jak za zpěvu koled spěchají poklonit se roztomilému růžolícímu Jezulátku. Nesměle přešlapují před stájí, široce se usmívají a opatrně pokládají do slámy své prosté dary.

Právem se usmíváte pod vousy těmto našim naivním představám. Nebyli jste žádní prostomyslní chudáčci, jinak by vám těžko někdo svěřil svá stáda. Byli jste pravými potomka Abraháma, typickými příslušníky národa kočovných pastevců, vědomi si své odpovědnosti i ceny. Nemohli jste se – daleko od vesnic a měst – spoléhat na cizí pomoc, museli jste se umět rychle a správně rozhodovat. Mnohdy vám nezbylo než se zbraní v ruce vystoupit na obranu proti dravé zvěři i lidským zlodějům. Vaše ruce, tváře i způsoby byly hrubé, zcela cizí umělé hladkosti městských obchodníků a farizeů. Spali jste na zemi, pod nebem plným hvězd, – a vzhlíželi jste k němu.

Snad právě proto jste zrovna vy spatřili Božího anděla a Boží slávu. Těžko uvěřit, že se nebesa otevřela jen nad vámi. Mnohem spíše byla slepota ostatních způsobena jejich přílišnou zahleděností do sebe, starostmi o věci pozemské. Neměli čas ani důvod vzhlédnout k rozzářenému nebi. Nemohli proto spatřit jásající zástupy spravedlivých a připojit se k nim. Obávám se však, že by si jich nevšimli ani při náhodném pohledu vzhůru. Nenalezli by důvod, proč přerušit svou práci a ustrnout v nábožném úžasu.

Chválím vás, stateční pastýři, za to, že jste dosud neztratili schopnost žasnout. Přestože stojíte nohama na pevné zemi, dokážete vzhlížet k nebi a řídit své kroky podle hvězd. Ve své prosté moudrosti nahlížíte to podstatné, pro něž neváháte opustit všední stereotyp. Proto jste zanechali svá stáda a sestoupili do města Betléma, abyste zvěstovali přemoudřelému a hluchému světu narození Mesiáše. Ne nadarmo se on sám jednoho dne nazve pastýřem.

 

Z knihy:

Náhled
Milý Herode
Pavel Obluk

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému