Důvěřujte v Boha a svou naději vkládejte do jeho otcovské dobrotivosti

12.11.2021

Důvěřujte v Boha a svou naději vkládejte do jeho otcovské dobrotivosti. To je pro vás zárukou, že vám zase vzejde světlo. Pozdvihněte svou mysl naplněnou vírou k nebeské vlasti. K ní ať směřuje každý úder našeho srdce i veškeré naše dychtění. Obdivujte ty, kdo na nebesích již přímo patří na Boží velebnost. Tito spasení však do nebe nedospěli jinou cestou než prostřednictvím bolesti, strázní a nesmírných soužení. Tam leží naše skutečná vlast. Co záleží na tom, že do této vlasti se dospívá jedině po strmých, úzkých a strastiplných cestách plných strádání a obětí?!

To, co po vás Bůh požaduje, je vždycky správné a dobré. Ať je věčně chválen a veleben! Přiložme ruku k dílu. V nebi nebudeme mít na práci nic jiného, než dokonale plnit Boží vůli. Ze všech sil dobrořečme Bohu v dobách, kdy jsme ponižováni a kdy se námi pohrdá. Dobrořečme mu, když strádá náš duch a když je naše srdce přeplněno hořkostmi, protože to vše Bůh velmi moudře zaměřuje k tomu, aby se v nás naplnilo jeho zcela jedinečné, specifické, přelaskavé, vskutku otcovské působení. Nechť je neustále veleben v každém našem strádání a ve všech našich bolestech!

Dobrořečte mu za všechno, co vás nechává vytrpět tady dole na zemi, a radujte se z toho, protože každému vítězství, jehož zde dole dosáhnete, odpovídá další koruna slávy v ráji. Nenechte se zastavit ani odradit násilím, které si musíme činit, protože náš Pán je opravdu věrný a nepřipustí, abyste byla přemožena pokušením.

Z knížky:

Náhled

365 dní s otcem Piem

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému