Velikonoce

5.4.2020

O Velikonocích znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.

 

Velikonoce

Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních Ježíšových učedníků a učednic onoho velikonočního rána v Jeruzalémě. …
Zdá se, jako bychom skoro slyšeli jejich hlasy:

hlas Marie z Magdaly,
která jako první viděla zmrtvýchvstalého Pána v zahradě blízko Golgoty;

hlasy žen, které ho doprovázely a které – vystrašené a šťastné –
běžely podat učedníkům zprávu o prázdném hrobu;

hlasy obou učedníků, kteří se vydali smutní na cestu do Emauz
a vrátili se večer do Jeruzaléma plni radosti z toho, že slyšeli Ježíšovo slovo a znovu ho poznali „při lámání chleba“;

hlasy jedenácti apoštolů, kteří ho týž večer viděli,
když se mezi nimi objevil ve večeřadle, ukázal jim rány po hřebech a kopí a řekl: „Pokoj vám!“

Tato zkušenost jednou provždy vepsala aleluja do srdce církve!
A také do našeho srdce.

 

kniha: 365 dní s Benediktem XVI.
autor:
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz

Autor: X X   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému