Vychytávky v breviáři

28.4.2021

Hlavně mnozí začátečníci, mohou mít potíže s tím, že nerozumí, co se modlí v žalmech. Proto je církev během staletí opatřila několika pomůckami. První z nich je antifona. Je to krátký verš ze zpívaného žalmu, z jiného místa v Písmu nebo ze života Pána Ježíše či svatých. Jeho původním smyslem bylo udat tón při zpěvu. Dnes je účelem antifony změnit žalm v osobní modlitbu a upozornit nás na nějakou myšlenku. Někdo by si mohl stěžovat, že se pořád modlíme stále stejné žalmy. Právě antifona dává žalmu vždy trochu jiné zabarvení dle liturgické doby nebo svátku.

 

Jinou pomůckou je žalmový nadpis, který je v breviáři vytištěn červenou barvou. Tyto nadpisy se vyskytovaly ve středověkých žaltářích a pomáhaly k rychlému listování. Do modlitby hodin byly zařazeny při obnově liturgie po Druhém vatikánském koncilu. Nejsou určeny pro modlitbu, ale ukazují smysl žalmu a jeho význam pro náš život. Hned pod nadpisem se nachází druhý žalmový nadpis, který bývá vytištěn černou kurzívou. Na rozdíl od prvního se může použít přímo při modlitbě místo antifony. Je zde vždy citován Nový zákon nebo nějaký církevní otec. Smyslem těchto myšlenek je ukázat význam žalmu ve světle Kristova života. Žalmy totiž vznikly dávno před Ježíšem, ale my se je modlíme jakožto křesťané, Kristovci. A v tom nám mohou pomoci právě tyto krátké větičky.

Další pomůckou je zvolání Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému na konci žalmu. Již křesťané ve starověku měli ve zvyku připojovat ke svým modlitbám vyznání Boží slávy. Smyslem této doxologie je zakončit žalm, dát mu oslavný význam a připomenout Nejsvětější Trojici.

Poslední pomůckou je chvíle ticha, která může následovat po zopakování antifony na konci žalmu. Je to prostor pro doznění žalmu, pro tichý hlas Ducha Svatého a také pro naši osobní modlitbu. Když papež Benedikt XVI. navštívil Prahu, byly tyto chvíle ticha při nešporách v plné pražské katedrále velmi silným momentem.

Praktický tip

Nechme po každém žalmu chvilku ticha. Modlitbu to zvolní a uklidní. V okamžiku mlčení budeme moci pozorovat, který verš žalmu byl určen pro nás. Zjistíme také, čeho je plné naše nitro, co se vyplavuje na povrch.

 

 

Vybráno (zkráceno a upraveno) z knížky:

Breviář pro začátečníky a mírně pokročilé
Radek Tichý

Náhled

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému