4. neděle postní se nazývá Laetare, což znamená „radostná“

12.3.2021

4. neděle postní se podle úvodního verše vstupní antifony latinsky nazývá Laetare, což znamená „radostná“. Také texty dnešních čtení se nám snaží „vštípit“ radost. Je možné, aby nám liturgie radost „vštípila“? Je vůbec možné někomu „vštípit“ radost?

Liturgie si vybrala správnou cestu a jednoduše nám postavila před oči samotný motiv a zdroj naší radosti: Bůh nás miluje! Druhé čtení: „Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem“ ( List Efesanům 2,4–10). Evangelium: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna.“ (Jan 3,14–21.

Rozjímání o lásce Boží, která je duší celé Bible. Bůh nás miluje! – To je skutečně ta nejprostší věta, jakou si vůbec můžeme představit – podmět, zájmeno a přísudek – přináší však tu nejobsáhlejší myšlenku, kterou vůbec může člověk uchopit: Bůh, člověk a ve vztahu mezi nimi láska!

Boží láska je skutečností naprosto jedinečnou, jako ostatně sám Bůh. Přesto se nám dávala poznat konkrétně v posloupnosti činů, znamení a událostí, které označujeme jako „dějiny spásy“. Jsme proto schopni v historické posloupnosti sestavit tento „rozvoj“ poznávání Boží lásky k nám. /…/

 

Z knihy:

KOMPLET - 3 knihy za cenu 1

Autor: X X   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému