Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste

29.1.2021

Zůstaň, Pane, s těmi,
jimž je v tento večer odepřen spánek,
s těmi, kdo bdí a pláčou.
Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste.
Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli,
požehnej umírajícím,
ulehči trpícím,
slituj se nad sklíčenými
a ochraňuj ty, kdo se radují,
i nás všechny ve své veliké lásce. Amen.
(sv. Augustin)

 

Zůstaň s námi, Pane!

Jako dva učedníci z evangelia tě prosíme:
Pane Ježíši, zůstaň s námi! 
Boží Poutníku, ty znáš naše cesty a naše srdce,
nedovol, abychom se stali zajatci večerních stínů.

Buď nám oporou,
když podléháme únavě,
odpusť naše hříchy
a veď naše kroky po cestách dobra.

Žehnej dětem, mládeži, seniorům
a především nemocným.
Žehnej kněžím a zasvěceným osobám.
Žehnej celému lidstvu. 

V eucharistii jsi lékem nesmrtelnosti.
Vlij nám touhu po plnosti života,
která nám pomůže kráčet po této zemi
v postoji důvěryplných a radostných poutníků,
kteří upírají svůj zrak
neustále k cíli života bez konce. 

Zůstaň s námi, Pane!
Zůstaň s námi! Amen.

(papež sv. Jan Pavel II.)

 

Z knížky:

Modlitební knížka

Pramenem každé modlitby je žízeň našeho srdce po živém Bohu. Modlitba neomezuje naši svobodu ani nemůže být něčím nařízena...

 

 

Další podobné tituly:

Modlitby za umírající a zemřelé

Modlitby za umírající a zemřelé

Vojtěch Kodet
Umírání a smrt našich blízkých patří k zlomovým okamžikům našich životů.  Jak v tu chvíli překonat bezradné mlčení?

 

 

 

Modlitební knížka

 Moje modlitební kniha

 

 


Moje modlitební knížka

Drobná a úpravná modlitební knížečka pro děti.

 

40 dní s Bohem

Jedna z nejznámějších křesťanských zpěvaček současnosti a zároveň dívka plná hluboké lásky k Bohu...

 

 

Církev na kolenou

Dynamická modlitba v místním církevním společenství V čem je přínosná společná modlitba?

 

 


Čtvrthodinka upřímnosti (4.vyd)

Učit se hlouběji nahlédnout do vlastního nitra, hodnotit své postoje a skutky, vykonat si poctivé zpytování svědomí.

 

Ušpiněná sláva

Byli jste stvořeni k tomu, abyste chodili s živým Bohem a rozmlouvali s ním.

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému