Být křesťanem znamená stát se v určitém smyslu hloupým?

16.12.2020

Ježíš od nás chce, abychom byli milosrdní a nesoudili.Často se zdá, že jsme byli jmenováni za soudce ostatních: řečmi, pomluvami a souzením všech. Ale Pán nám říká: „Nesuďte, a nebudete souzeni.“ Nakonec žádá, abychom odpouštěli, a bude odpuštěno i nám. Každý den to říkáme v Otčenáši: „Odpusť nám ..., jako i my odpouštíme…“ Pokud neodpouštím, jak mohu prosit Otce o odpuštění? To je křesťanský život. Někdo možná namítne: „Ale otče, to je hloupost!“

 

Ano, je, a slyšeli jsme svatého Pavla, který říkal totéž: Kristův kříž se jeví jako hloupost a nemá co do činění se světskou moudrostí. – „Otče, takže být křesťanem znamená stát se v určitém smyslu hloupým?“ – Ano, v jistém smyslu ano. Znamená to odmítnout světskou chytrost a konat to, co od nás chce Ježíš.

To je Ježíšova cesta – velkodušnost, velkomyslnost a bezmezné sebedarování. Proto Ježíš přišel na svět a takto jednal: dal sám sebe, odpustil, nemluvil o druhých špatně a nesoudil. Být křesťanem není snadné a křesťany se můžeme stát jedině Boží milostí. Je třeba se každý den modlit: „Pane, daruj mi milost stát se dobrým křesťanem, dobrou křesťankou, protože já to nedokážu.“

Z knihy:

365 dní s papežem Františkem

Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty jsou pojem.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému