Dělat velké věci, anebo stačí malé?

19.12.2020

Jak Bůh projevuje lásku?
Ve velikých věcech?
Ne.
Umenšuje se
až k malým projevům
něhy a dobroty.
Činí se malým.

***

Bůh nás miloval první,
on je tím prvním, kdo miluje.
Takový je Bůh, vždy první!

Jako první nás čeká,
jako první nás miluje
a jako první nám pomáhá.
Je to nepochopitelná láska.

Kristova láska přesahuje každé poznání.
Přesahuje všechno.
Tak veliká je láska Boží.

Jak Bůh projevuje lásku?
Ve velikých věcech?
Ne.

Umenšuje se stále víc
až k malým projevům něhy a dobroty.
Činí se malým.
Přibližuje se.

A touto blízkostí, tímto umenšením,
nám dává pochopit velikost své lásky.
Veliké se dává pochopit skrze malé.

Když nám Ježíš chce ukázat,
jaký má být křesťanský postoj,
jmenuje jen málo věcí.
Předkládá známý výčet,
podle něhož budeme souzeni (Mt 25).

A co říká?
Konal jsem Boží lásku v malém.
Dal jsem najíst hladovému,
napít žíznivému,
navštívil jsem nemocného, vězněného.

Právě skutky milosrdenství jsou cestou lásky,
skrze něž nás Ježíš nepřestává učit,
prostřednictvím této – veliké – Boží lásky!

Nemáme tedy vést velké řeči o lásce,
ale být muži a ženy,
kteří dokážou konat tyto malé věci
pro Ježíše, pro Otce.

Skutky milosrdenství
jsou pokračováním lásky,
která se umenšuje,
přichází k nám
a my ji neseme
dále.

 

Z knihy:

365 dní s papežem Františkem
365 dní s papežem Františkem

papež František

Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty jsou pojem. Obsahují silné myšlenky, konkrétní příměry a krátká duchovní povzbuzení, která se člověku dostanou pod kůži. Papež se nebojí žádného tématu. Uvažuje o smrti, hříchu a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlouvání i duchu tohoto světa. Úplně nejvíc ale rozjímá o nekonečně milosrdném a milujícím Bohu. Učí nás dívat se na svět s pokorou, milovat druhé s trpělivostí, odpouštět, s radostí sloužit a s nadějí kráčet i temnými dny.
Udělejte každý den jeden malý krůček k velké proměně srdce.

 

 

 

 

 

Další podobné titulyEucharistie - srdce církve

Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté.

 

 

Síla povolání - zasvěcený život dnes

Poutavý rozhovor s papežem Františkem o řeholním životě v dnešním světě.

 


Modlitba Otčenáš

V této publikaci předkládáme cyklus veřejných katechezí papeže Františka na téma modlitby Otčenáš.

 

 


Všichni jsme misionáři

Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému