Nekřivilt se ve snaze vycházet vstříc očekáváním ostatních

22.12.2020

Jestliže dítě v jesličkách chápeš jako Spasitele, Krista a Pána,
pak se tvůj život uzdraví a scelí, pak budeš svobodný,
a budeš sám sobě vládnout, místo aby ses nechal ovládat druhými.
Uděláš-li s božským dítětem Ježíšem tuto zkušenost,
pak tvé srdce bude plné radosti.
A tvůj život se rozzáří, tak jako se pastýřům
náhle rozjasnila temná noc světlem anděla.

 

***

Když se Ježíš narodil, zjevil se anděl Páně pastýřům, kteří v noci hlídali svá stáda, a obrátil se na ně se slovy: „Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel ‒ to je Kristus Pán“ (Lukáš 2,10n). Anděl pastýře nevyzývá, aby se radovali. Přináší radost do jejich života tím, že jim zvěstuje narození Spasitele, Mesiáše. Jsou tu tři slova, na nichž je tato radost založena: Spasitel, Kristus, Pán. Toto dítě je spasitelem, který nás vytahuje z bahna, ve kterém jsme se ocitli. Je vykupitelem, jenž uzdravuje naše zranění a rány. A to dítě je také mesiáš, to znamená osvoboditel. Ochraňuje naši pravou podstatu a dohlíží na to, abychom se nekřivili ve snaze vycházet vstříc očekáváním ostatních. Ježíš je Pán, který v nás chce vládnout, abychom už nebyli dál ovládáni jinými lidmi nebo svými vlastními potřebami a přáními. Jestliže je naším Pánem Kristus, osvobozujeme se od pánů, kterým jinak často sloužíme. Jestliže tomuto poselství anděla Vánoc uvěříme, pak se do radosti nemusíme nutit. Radost v nás poroste.

Přání pro tebe

Ať anděl Vánoc přinese radost i do tvého života. Chce tě uvést do spojení s pramenem radosti, který vyvěrá v hloubi tvé duše, pokud věříš jeho poselství, že se i pro tebe narodil Spasitel, Kristus a Pán. Jestliže dítě v jesličkách chápeš jako Spasitele, Krista a Pána, pak se tvůj život uzdraví a scelí, pak budeš svobodný, a budeš sám sobě vládnout, místo aby ses nechal ovládat druhými. Uděláš-li s božským dítětem Ježíšem tuto zkušenost, pak se nemusíš do radosti nutit. Tvé srdce pak bude samo od sebe plné radosti. A tvůj život se rozzáří, tak jako se pastýřům náhle rozjasnila temná noc světlem anděla. Radost tě uvede do pohybu podobně jako pastýře, kteří najednou procitli ze své letargie a říkali: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ (Lukáš 2,15).

 


Z knihy:

Anděl Vánoc ať je s tebou

Vánoční příběh je plný andělů – bez andělů si nedovedeme Vánoce vůbec představit.

Autor: X X   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému