Řada věcí, jež jsme považovali za nemožné, se stává možnými

9.12.2020

Anděl Gabriel je poslán k Marii. A ona s ním vede dialog. Chce, aby jí vysvětlil, co se to v ní – a s ní – děje. Anděl ji pak uvádí stále hlouběji do tajemství jejího života. Vysvětluje jí, že nalezla milost u Boha, a proto počne dítě, které „bude nazváno svaté, Syn Boží“ (Lukáš 1,35). Na otázku, jak se to má stát, anděl odpovídá: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní!“ (Lukáš 1,35).

Jestliže v nás tedy působí Duch Svatý, pak se v nás stane možným řada věcí, jež jsme až doposud považovali za nemožné. Protože u Boha není žádné slovo bez účinku a moci. Jak říká anděl Marii: „U Boha není nic nemožného.“ Maria andělovi věří a odpovídá mu: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lukáš 1,38). Odevzdává se Bohu, aby v ní Bůh jednal. A stává se tak požehnáním pro lidstvo. Narodí se z ní totiž Ježíš, který tento svět promění, prozáří a uzdraví.

Přání

Ať odpovíš na andělovo poselství jako Maria. Přeji ti důvěru, že i v tobě dozrává božské dítě. Uvádí tě do spojení s tvým božským jádrem a s původním a jedinečným obrazem, který si o tobě učinil Bůh. Možná, že se ti někdy zdá o dítěti, které máš v náručí nebo které ti jde vstříc. V takových snech by ti anděl rád řekl: „Důvěřuj tomu novému, co se v tobě právě utváří. Důvěřuj tomu původnímu a autentickému, co se ukazuje ve tvé duši. Dovol, aby se toto dítě v tobě narodilo.“ Pak se tvůj život obnoví a budeš se stále více podobat obrazu, který si o tobě učinil Bůh. Potom se všechny ostatní obrazy, jimiž se děláš příliš velkým nebo příliš malým, rozplynou. Osvobodíš se od tlaku řídit se představami, které o tobě mají ostatní. Mnoho lidí onemocní, protože o sobě mají představy, které neodpovídají realitě. Božské dítě v tobě tě uvádí do spojení s obrazem, který odpovídá tvé bytosti. Budeš-li podle něj žít, tvůj život rozkvete. Spolu s Marií o sobě budeš moci říci, že pro tebe „učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lukáš 1,49).

 

Z knihy:

Anděl Vánoc ať je s tebou

Vánoční příběh je plný andělů – bez andělů si nedovedeme Vánoce vůbec představit.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému